TampereMissio Palvelut Oy:n omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottaja valvoo, seuraa ja arvioi oman toimintansa laatua, lainmukaisuutta ja turvallisuutta. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä palvelujen laatu, saatavuus ja jatkuvuus.

Tutustu TampereMissio Palvelut Oy:n omavalvontaohjelmaan täältä.

Omavalvontasuunnitelmat:

Kotipeuran terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma, liite1 ja liite2.