Keräyslupa

Keräyksen järjestäjä

TampereMissio ry

Keräysluvan numero

RA/2022/200, 11.2.2022 alkaen

Luvan myöntäjä

Poliisihallitus

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään eri ikäisten yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa tehtävään ennaltaehkäisevään ja heidän hyvinvointiaan tukevaan työhön sekä siihen liittyvän vapaaehtoisen auttamistoiminnan ylläpitämiseen. Kohderyhminä ovat lapsiperheet, nuoret, mielenterveyskuntoutujat, työttömät ja ikäihmiset, joille järjestetään toiminnallisia kerhoja, leiri- ja virkistystapahtumia ja muuta osallisuutta lisäävää toimintaa. Lisäksi kerätyillä varoilla organisoidaan ja toteutetaan kohderyhmille tarvittaessa keskustelutukea sekä ruoka- ja avustuspaketteja.