TunteVa®-materiaalipankin käyttö

Kaikki TunteVa®-oppaat ja julkaisut ovat vapaasti käytettävissä yksityisessä käytössä. TunteVa®-materiaalipankin teosten kaupallinen käyttö on kielletty.
Oppaiden ja julkaisujen teksteistä on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa lähde mainiten.

Onko tänään eilen. TunteVa®-opas muistisairaita hoitaville.
Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka hoitavat muistisairaita ihmisiä tai osallistuvat TunteVa®-koulutuksiin. Kirja sopii myös kotihoidon, terveyskeskusten ja sairaaloiden työntekijöille sekä kaikille muistisairaiden hoidosta kiinnostuneille. Teoksen on toimittanut Hillervo Pohjavirta.

TunteVa®-omaisten opas. Miten ymmärtää muistisairasta ihmistä?
Tämä opas on tarkoitettu omaisille, jotka haluavat ymmärtää paremmin muistisairasta läheistään. Oppaan tavoitteena tukea omaista ja avata uusia näkökulmia tilanteisiin, joita omainen tai läheinen muistisairasta ihmistä hoitaessaan kohtaa. Teoksen on toimittanut Liisa Kämäräinen.