Vertaisuudesta voimaa vauvavuoteen

Äidit kokoontuvat taas syksyn saavuttua. He ihmettelevät ihastellen, miten vauvat ovat kasvaneet tauon aikana. Mukana on uusia kesän aikana syntyneitä vauvoja, ja moni on saanut kesätauon aikana nimen. Äidit jakavat iloisesti kuulumisiaan ohjaajien varmistaessa, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Vauvat jokeltelevat kuulumisten vaihdon lomassa ja tutkiskelevat ympärillään olevia ihmisiä tai vaikka katon ihmeellistä lamppua. Tunnelma on rento ja mukava.

Aloitin elokuussa korkeakouluharjoitteluni TampereMissiolla, jonka kautta olen päässyt olemaan mukana erityisesti Kimpassa ja Likellä -toiminnoissa. Teen pro gradu –tutkielmaani vanhempainvapaalla olevien isien vertaisuudesta, mikä harjoitteluni lisäksi inspiroi pohtimaan kyseistä teemaa tässä blogitekstissä Kimpassa-perhetoiminnan näkökulmasta.

Vertaisten välinen tuki perustuu samanlaisen elämäntilanteen jakamiseen ja kokemustietoon pohjautuvaan vastavuoroiseen keskusteluun. Tämä näkyy Kimpassa-toiminnassa, kun pienten lasten vanhemmat jakavat omia kokemuksiaan muun muassa heidän perheensä unista, vauvan syömisestä tai hankinnoista. Tiiviiksi muodostuvassa ryhmässä ryhmäläisten näkemykset koetaan arvokkaina. Kimpassa-perhetoiminnassa yhdistyvät sekä ammattilaisilta että vertaisilta saatu tieto, kun pohdituttavia asioita voi kysyä pienellä kynnyksellä niin tutuilta ryhmän ohjaajilta kuin toisilta äideiltä. Ihan vain kuulumisten vaihto toisten samaa elämäntilannetta elävien kanssa ja se, että muut kuuntelevat on vertaistuen ja Kimpassa-vauvaryhmienkin keskiössä.

Omien kokemusten jakaminen mahdollistaa samaistumisen ja vertailun. Toisten vanhempien seuraaminen ja heidän kanssaan keskusteleminen voi vahvistaa yksilön itseluottamusta vanhempana. Kun näkee, miten muut vanhemmat toimivat lastensa kanssa, vahvistuu luottamus omaankin tekemiseen. Myös ohjaajien kannustava vuorovaikutus tukee vanhempia ja heidän kokemustaan itsestä vanhempana. Kimpassa-toiminnan yhtenä tavoitteena onkin vanhemmuuden tukeminen. Toisten vauvaperheiden vanhempien seurassa oleminen antaa ryhmäläisille myös tunnetta samassa veneessä olemisesta. Vauvaryhmistä löytyy erilaisissa tilanteissa eläviä vanhempia, joten samaistumispintaa ja vertaistukea on todennäköisesti kaikille saatavilla.

Vertaistoiminta on suuressa määrin vuorovaikutusta. Luottamus on olennainen osa sitä. Avoin vuorovaikutus tukee luottamuksen vahvistumista ja syvempi luottamus avoimempaa vuorovaikutusta. Kimpassa-perhetoiminnan vauvaryhmissä kokoontuvat joka viikko samat perheet. Kun ryhmän jäsenet ovat toisilleen tuttuja ja heidän välillään on luottamuksellinen ilmapiiri, tuntuu hyvältä jakaa niin arjen ilot kuin haasteetkin vertaisryhmän sisällä ja tukevien ohjaajien läsnä ollessa. On tärkeää, ettei tunne olevansa tunteidensa ja haasteidensa kanssa yksin. Myös arjen onnistumiset ja onnen hetket on ihana päästä jakamaan tutussa ryhmässä.

Vertaistoimintaa voi syntyä omaehtoisesti vertaisten välillä tai jonkin tahon järjestämässä kohtaamistilanteessa. Usein esimerkiksi järjestöjen tarjoama vertaisryhmätoiminta poikii myös osallistujien itse sopimia tapaamisia, mikä pätee Kimpassa-perhetoiminnan vauvaryhmiinkin. Vanhempien ryhmäytymistä edistää niin ohjaajien toiminta kuin se, etteivät ryhmiin osallistuvat vanhemmat ja vauvat vaihtele eri tapaamiskerroilla. Ryhmäytyminen edesauttaa sitä, että vanhempien on helppo tavata toisiaan myös ryhmätapaamisten ulkopuolella. Osalle riittävät viikottaiset tapaamiset ryhmän kanssa. Toiset voivat kaivata ihmisiä, joita voi pyytää esimerkiksi kahville tai kävelylle muinakin päivinä. Kimpassa-toiminta tarjoaa tilaisuuden tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin ja heidän kanssaan säännöllisiä tapaamisia, jossa myös ohjaajat ovat mukana.

Mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan tukee arjessa jaksamista ja vanhemman hyvinvointia. Yhteisöllinen toiminta voi jopa pelastaa joidenkin vauvavuoden, ja vauvavuonna luodut suhteet voivat kantaa pitkälle vuosia eteenpäin.

Anissa Lehdonkangas

PS. Lisätietoa Kimpassa-perhetoiminnasta ja alkavista ryhmistä voi lukea Kimpassa-perhetoiminnan sivulta.