Monipuolista päivä- ja työtoimintaa

Rongankodin päivä- ja työtoiminta lisää osaamista, sosiaalisuutta ja tuo eri ikäisten kehitysvammaisten arkeen mielekkyyttä edistäen samalla hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Päivä- ja työtoiminnan ammattitaitoisella henkilöstöllä on runsaasti erityisosaamista, millä vahvistetaan asiakkaiden saaman tuen ja ohjauksen kokonaisvaltaisuutta, monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

 

PÄIVÄTOIMINTA

Rongankoti Villa

Vihiojan puiston reunalla, viihtyisissä tiloissa toteutetaan kuntoutuksellista, tavoitteellista ja virikkeellistä päivätoimintaa nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Toiminnan keskeistä sisältöä ovat arjen taitojen harjoittaminen, pienryhmätoiminta, pajatyöt, luovat toiminnat sekä itsenäistymisen tukeminen erilaisilla menetelmillä. Villan toiminnassa mahdollistuu osallisuus, vastuullisuus ja itseohjautuvuus.

 

Lue lisää

Rongankoti Aktiivi

Ainutlaatuisessa ikääntyville kehitysvammaisille räätälöidyssä päivätoiminnassa tuetaan ikääntyvän toimintakykyä, elämänhallintaa ja jokapäiväistä arjessa selviytymistä. Toiminnassa keskeistä on säännöllinen, tuettu arkiliikunta, pienryhmätoiminta sekä tehostettu ikääntymisen ja terveydentilan seuranta. Keskustasijaintia hyödynnetään osallistumalla aktiivisesti kaupungin tapahtumiin.

 

Lue lisää

TYÖTOIMINTA

Rongankoti Työtoiminta

Kuntoutustavoitteinen työtoiminta toteutuu tavallisilla työpaikoilla yksilöllisten tukitoimien avulla. Toiminnan lähtökohtana on etsiä toiveita ja vahvuuksia vastaavia työtehtäviä sisältäviä työharjoittelu- ja työpaikkoja, ja järjestää niihin riittävät ohjaus- ja tukipalvelut. Työhönvalmentajat tukevat työntekijää työllistymisen eri vaiheissa ja työelämässä pysymisessä. 

 

Lue lisää

Työelämään valmentava työtoiminta

Työelämään valmentavan työtoiminnan avulla vahvistetaan kokonaisvaltaisesti elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Valmennus toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksena huomioiden jokaisen ryhmän jäsenen omat tavoitteet. Toiminnan sisältö räätälöidään kunkin valmennusryhmän tarpeiden mukaiseksi.
 

 

Lue lisää