Vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille

Rongankodin vapaa-ajan toiminta pitää sisällään harrasteryhmät, matkat ja retket, leirit ja juhlat sekä pienimuotoisemmin toteutetut kulttuurivierailut. Vapaa-ajan toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin monipuolinen tukeminen. Toiminnan avulla ylläpidetään olemassa olevia taitoja ja opetellaan uusia sekä ennen kaikkea aikaansaadaan hyvää mieltä ja oloa.

Matkoja, retkiä ja juhlia - luovuus ja perinteet kukoistavat sulassa sovussa

Yhteiset matkat ja retket avartavat maailmaa kotinurkilta aina ulkomaille asti. Ulkomaanmatkoja on järjestetty asiakkaiden toiveiden mukaisiin kohteisiin vuosittain ja kotimaan kohteisiin on tutustuttu esimerkiksi kerhojen kevätretkillä. Järjestetyt kulttuuririennot konserttien ja teatterikäyntien muodossa tuovat elämään elämyksellistä sisältöä.

Vapaa-ajantoiminnan puitteissa järjestetään vuosittain kaksi juhlaa; kevätjuhla ja joulujuhla. Juhlat kokoavat yhteen oman väen ja läheisten lisäksi myös Rongankodin vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit.  Uusien tuulahdusten raikastamien perinteiden lisäksi juhlissa näkyy Rongankodin erityinen yhteisöllisyys.

Leireillä tekemistä ja iloa kesään

Teemoitettu leiritoiminta tarjoaa kesäisiä elämyksiä niin luonnonläheisessä ympäristössä kuin kaupunkimiljöössäkin. Rongankodin alkuajoista lähtien liki viiden vuosikymmenen ajan järjestetyllä leiritoiminnalla mahdollistetaan virikettä ja sisältöä loma-aikaan. Leirien lisäksi Rongankoti organisoi vuosittain asiakkailleen mahdollisuuden osallistua edulliselle tuetulle lomalle. Sohlbergin säätiön tuella on useampana kesänä järjestetty Vähäsillassa Luonnon helmassa - hyvän olon luontopäivät ikääntyneille kehitysvammaisille.

Ryhmätoiminta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen

Ryhmätoiminta tarjoaa harrastusmahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä niin soittamisen, kansantanssien kuin yhteisten kädentaitotuokioidenkin merkeissä. Vapaa-ajantoiminta mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen ja keskustelun myös mieltä askarruttavista asioista. Ryhmätoimintaa ohjaavat vapaa-ajantoiminnan ohjaajan ohella myös muut työntekijät sekä vapaaehtoiset.

Rongankodin harrasteryhmiä ovat

  • Eräilijät on Rongankodin asiakkaiden toiveesta aloitettu reippaitten retkeläisten ryhmä, joka harjoittelee kuukausittain luonnossa selviytymiseen liittyviä taitoja sekä nauttimaan kaikilla aisteilla luonnosta retkeilyn ja luontoliikunnan avulla
  • Kansantanssiryhmä Riemukkaat ovat jo 25 vuoden ajan edustaneet Rongankotia kansantanssin saralla, säännöllisestä harjoittelusta vastaavat Saija ja Aata
  • Mirkkupiirissä viivähdetään Terhin kanssa muistojen äärelle yhdessä musisoiden ja muistellen. Tavoitteena on mukavan yhdessäolon avulla luoda hyvää mieltä
  • Leenan taidetuokiot virkistävät ja vapauttavat Helmen asukkaiden ilmaisuvoiman

Luonto Hoivaa

Rongankodin vapaa-ajantoiminnassa hyödynnetään Green Care-menetelmää. Luontoperustaisuus näkyy erityisesti leiritoiminnassa ja Eräilijät-ryhmän toiminnassa. Rongankodin päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnalle on myönnetty LuontoHoiva-laatumerkki.

Lisätietoja

Terhi Metso-Louhivuori
Vapaa-ajan toiminta
0400 634 123

terhi.metso-louhivuori@tamperemissio.fi

Seksuaalisuudesta ja tunteista selkokielellä

Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille-projektin sivusto tarjoaa laajan tietopaketin seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. 

 

Lisätietoja

Vapaa-aikaa ja kavereita Iltalinjalla

Iltalinja on suosittu kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien kohtaamis- ja ajanviettopaikka Hämeenpuistossa. 

 

Lue lisää