Monipuolista päivä- ja työtoimintaa

Rongankodin päivä- ja työtoiminta lisää osaamista, sosiaalisuutta ja tuo eri ikäisten kehitysvammaisten arkeen mielekkyyttä edistäen samalla hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Päivä- ja työtoiminnan ammattitaitoisella henkilöstöllä on runsaasti erityisosaamista, millä vahvistetaan asiakkaiden saaman tuen ja ohjauksen kokonaisvaltaisuutta, monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

 

PÄIVÄTOIMINTA

Rongankoti Villa

Villalla toteutetaan virikkeellistä, mielekästä ja osallisuutta tukevaa päivätoimintaa nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Monipuolinen, itseohjautuvuutta ja yksilöllisiä tavoitteita tukeva yhteisöllinen toiminta sisältää arjen taitojen harjoittamista, pienryhmätoimintaa ja luovia toimintoja. Villalla vaalitaan luontoyhteyttä ja mahdollistetaan luonnon hyvinvointivaikutuksia Green Care -menetelmiä hyödyntämällä. 

 

Lue lisää

Rongankoti Aktiivi

Ainutlaatuisessa ikääntyville kehitysvammaisille räätälöidyssä päivätoiminnassa tuetaan ikääntyvän toimintakykyä, elämänhallintaa ja jokapäiväistä arjessa selviytymistä. Toiminnassa keskeistä on säännöllinen, tuettu arkiliikunta, pienryhmätoiminta sekä tehostettu ikääntymisen ja terveydentilan seuranta. Keskustasijaintia hyödynnetään osallistumalla aktiivisesti kaupungin tapahtumiin.

 

Lue lisää

TYÖTOIMINTA

Rongankoti Työtoiminta

Kuntoutustavoitteinen työtoiminta toteutuu tavallisilla työpaikoilla yksilöllisten tukitoimien avulla. Toiminnan lähtökohtana on etsiä toiveita ja vahvuuksia vastaavia työtehtäviä sisältäviä työharjoittelu- ja työpaikkoja, ja järjestää niihin riittävät ohjaus- ja tukipalvelut. Työhönvalmentajat tukevat työntekijää työllistymisen eri vaiheissa ja työelämässä pysymisessä. 

 

Lue lisää

Työelämään valmentava työtoiminta

Työelämään valmentavan työtoiminnan avulla vahvistetaan kokonaisvaltaisesti elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Valmennus toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksena huomioiden jokaisen ryhmän jäsenen omat tavoitteet. Toiminnan sisältö räätälöidään kunkin valmennusryhmän tarpeiden mukaiseksi.
 

 

Lue lisää