Yksilöllisiä ja laadukkaita asumispalveluja

YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Rongankodin ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden, jolloin hoito ja tuki ovat saatavilla aina, kun niitä tarvitaan. Arkipäivän toiminnot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä asukkaiden kanssa. Jokainen asukas saa asua kodissa omana itsenään osana yhteisöä. Osa asukkaista käy arkisin päivä- ja työtoiminnassa kodin ulkopuolella.

Asukkaiden ikääntyminen huomioidaan sekä toiminnassa että kodin puitteissa. Saattohoito on tarvittaessa mahdollista toteuttaa asukkaan omassa kodissa, tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Rongankoti Helmi

Helmi on aikuisten ympärivuorokautisen palveluasumisen koti Peurankalliossa. Turvallisessa yhteisössä asukkaat osallistuvat arjen askareisiin voimavarojensa mukaisesti. Helmessä eletään yksilöllistä elämää itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

 

Lue lisää

Rongankoti Tapio

Koskikodissa sijaitsevassa Tapiossa asukkaat voivat elää aktiivista elämää kaupungin ydinkeskustassa. Ikääntyvien tehostetun palveluasumisen lisäksi Tapion tuen piirissä on kuusi tuetun asumisen asukaspaikkaa. Asukkaita arvostetaan ja kannustetaan aktiiviseen, omannäköiseen elämään.

 

Lue lisää

Rongankoti Mirkku

Koivistonkylässä sijaitseva Mirkku tarjoaa ikääntyneille asukkailleen kokonaisvaltaista hoivaa ja hoitoa elämänkaaren loppuvaiheessa. Viihtyisä ympäristö, rauhallinen elämänrytmi ja osaava henkilöstö takaavat kodin loppuelämäksi turvallisessa yhteisössä.
 


Lue lisää

YHTEISÖLLINEN ASUMINEN

Rongankodin yhteisöllisessä asumisessa asukkaalla on mahdollisuus itsenäiseen elämään töineen, opiskeluineen ja harrastuksineen turvallisessa ja tuetussa kotiympäristössä. Ohjaajat ovat apuna ja tukena elämäntaitojen opettelussa ja ylläpitämisessä sekä tukevat myös monipuolista vapaa-ajanviettoa.

Rongankoti Onkiniemi

Onkiniemen yhteisöllisessä palveluasumisessa tuetaan itsenäisyyteen: jokaisella asukkaalla on mahdollisuus omaan rauhaan ja yhteisiin aktiviteetteihin. Asukkailla on vastuuta omasta elämästä. Itsenäisempään elämään ja omien asioiden hoitoon ohjaa ja kannustaa monitaitoinen, motivoitunut henkilökunta.

 

Lue lisää

Rongankoti Koivisto

Koivistonkylässä vuonna 1978 aloittanut ja 2023 Peltolammille siirtynyt koti kantaa ylpeästi alkuperäisen Rongankodin perintöä. Kodin asukkaista suurin osa käy arkisin työ- ja päivätoiminnassa kodin ulkopuolella. Edelläkävijyys näkyy edelleen perinteissä, joustavassa työotteessa, osaamisessa ja asiantuntemuksessa.
 

 

Lue lisää

Rongankoti Puisto

Hämeenpuiston varrella eletään aktiivista ja yhteisöllistä elämää. Itsenäistymistä tuetaan ja yksinäisyyttä torjutaan kannustaen harrastuksiin, matkoille ja yhteisiin rientoihin. Iltalinja kadun toisella puolella on monelle asukkaalle tärkeä vapaa-ajan kohtaamispaikka.

 

 

Lue lisää

TUETTU ASUMINEN

Rongankodin tuetun asumisen asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan. Kotiin annettava tuki määritellään yksilöllisten tarpeiden ja vahvuuksien mukaan. Tavoitteena on tukea asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tuetun asumisen palveluihin sisältyy mahdollisuus kokeilla itsenäistä asumista asumiskokeiluasunnossa. Asumiskokeilun asiakas saa ohjausta itsenäiseen asumiseen ja sen aikana arvioidaan asumismuodon soveltuvuutta.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen kevyen tai vahvan tuen avulla mahdollistetaan mahdollisimman itsenäinen elämä. Palvelu mukautuu kunkin asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Toiminnan keskiössä on päivittäisten taitojen ja arjessa selviytymisen tukeminen.

 

Lue lisää

Asumiskokeilu

Asumiskokeilu on hyväksi ja turvalliseksi koettu lyhytaikainen palvelu, joka mahdollistaa määräaikaisen itsenäisen asumisen kokeilun kolmen kuukauden ajan. Asunto sijaitsee Tampereen keskustassa ja on valmiiksi kalustettu.

 

Lue lisää