Koskikoti – asumispalveluja muistisairaille

Koskikodissa on viisi 16 hengen ryhmäkotia, yhteensä 80 asuntoa. Ryhmäkodeista neljä on erityisesti muistisairaille tarkoitettuja koteja, joissa hoito perustuu muistisairaan tunteet ja tarpeet huomioivaan TunteVa-toimintamalliin. Yksi ryhmäkoti suuntautuu tehostettuun palveluasumiseen.

Ryhmäkodit ovat nimeltään Ainola, Rauhala, Reinola, Vienola ja Väinölä.

Koskikodin asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kautta ottamalla yhteys hakijan asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajaan.

Asukkaille tarjotaan mahdollisuus asua laadukkaasti elämänsä viimeiset vuodet kodinomaisessa ja yhteisöllisessä ympäristössä. Toimintaa ohjaavina arvoina korostuvat asiakkaiden omien valintojen ja toiveiden kunnioittaminen sekä ikäihmisten tasa-arvoinen kohtaaminen. Tärkeänä nähdään toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen mahdollisimman pitkään, sekä yhteistyö omaisten kanssa.

Kaikilla asukkailla on oma yhden hengen asunto ja sen rinnalla lukuisia yhteisiä tiloja. Tehostetun palveluasumisen asiakkailla on ryhmäkodin lisäksi käytössään palvelukeskuksen palvelut, ravintola Selman palvelut, kuntosalin palvelut, saunapalvelut, sekä mahdollisuus vuokrata tiloja mm. merkkipäivinä.

Ryhmäkodeissa toimii moniammatillinen henkilökunta. Vastuuhenkilönä on vastaava sairaanhoitaja ja hänen lisäkseen on hoitajia, fysioterapeutti sekä palveluohjaaja.

 

Yhteystiedot