Vapaaehtoisille on tilaa TunteVa®-yhteisössä

Millainen olisi sinun toiveidesi yhteisö? Olisiko se sellainen, jonne olisi aina mukava mennä ja jonne kokisit olevasi aina tervetullut? Olisiko se sellainen, jossa jokainen saisi tuntea olevansa arvostettu ja tarpeellinen riippumatta siitä, mikä on virallinen asema tai tehtävä yhteisössä? Olisiko se sellainen, jossa olisi yhdessä tekemisen meininki ja tilaa myös vapaaehtoisille osallistua yhteisön arkeen ja toimintaan? TunteVa®-yhteisö tarjoaa kaikkea tätä!

Meidän jokaisen elämänlaatu ja omanarvontunto kohenee, kun saamme kokea olevamme merkityksellinen osa sitä yhteisöä, jossa elämme, asumme ja työskentelemme. Ryhmäkodissa jokaisen tulisi tuntea voimaannuttavaa yhteisöllisyyden tunnetta, oli hän sitten asukas, omainen, vapaaehtoinen, opiskelija tai työntekijä. TunteVa®-menetelmän käyttö TampereMission ryhmäkodeissa mahdollistaa arvostavan ja läsnäolevan kohtaamisen ja vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria.

Terapeuttinen yhteisöhoito ryhmäkodeissa

TunteVa®-toimintamallissa sovelletaan paitsi validaation näkökulmia myös Sopimusvuoren terapeuttisen yhteisöhoidon mallia. Tavoitteena on, että muistisairaat asukkaat ja työntekijät osallistuvat yhdessä ryhmäkodin eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Kaikki saavat tasa-arvoisesti ottaa osaa keskusteluun, päätöksentekoon, toimintaan ja arviointiin, kukin omien resurssiensa mukaisesti. Yhtä oleellinen osa yhteisöä ovat myös omaiset ja vapaaehtoiset, jotka voivat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan ryhmäkodin arkeen ja tuoda siten oman panoksensa yhteisöön. TunteVa®-yhteisössä on tilaa kaikille ihmisille ja kaikille tunteille.

Toiset huomioiden omalla tyylillä

TunteVa®-työyhteisössä näkyy aito välittäminen ja toisesta huolehtiminen. TunteVa®-menetelmän käyttö tarjoaa paitsi mahdollisuuksia luottamuksen rakentamiseen ja empaattiseen vuorovaikutukseen muistisairaan kanssa myös keskinäisten suhteiden hoitoon asukkaiden välillä. Yhteisöllisyyden muodostuminen ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan jokaisen tulisi kehittää omia yhteisötaitojaan ja sitoutua yhdessä sovittuihin periaatteisiin. Toisaalta jokainen työntekijä voi myös löytää oman tapansa toimia ja työskennellä niin kuin hyvältä tuntuu, kunhan ottaa toisetkin huomioon; oman työn tuunaaminen on sallittua. Arkipuuhia ryhmäkodissa voi tehdä vaikka laulaen, moni yhtyy varmasti mielellään mukaan!

Työhyvinvointia TunteVa®:n keinoin

Julkisuudessa on viime aikoina puhututtanut paljon hoitajien työhyvinvointi. Työ on kiireistä ja vaativaa, poissaoloja on paljon ja sijaisten rekrytointi haastavaa. TunteVa®-työyhteisö auttaa kaikkia jäseniään voimaan paremmin kiireenkin keskellä: toinen toistamme tukemalla jaksamme yhdessä vaikeuksienkin kohdatessa. Työntekijöiden hyvinvointi heijastuu myös asukkaiden hyvinvointiin. Seuraavan kerran kohdatessasi työkaverisi kannattaa häneltä siis kysyä: ”Miten olet voinut?” Kysymyksen jälkeen keskity aidosti kuuntelemaan hänen vastauksensa. Ele on pieni, mutta merkityksellinen – sekä sinulle, työkaverillesi että koko työyhteisöllenne!

Koulutuksella osaamista työyhteisöihin

TampereMissio panostaa työntekijöidensä ja siten koko työyhteisön hyvinvointiin perehdyttämällä kaikki työntekijänsä keittiöhenkilökunnasta ja hoitajista johtoportaaseen asti TunteVa®:n perusteisiin. Halutessaan työntekijä voi syventää osaamistaan lisäkoulutuksilla. Tällä hetkellä suurin osa TampereMission lähiesimiehistä käy TunteVa®-kouluttajakoulutusta ja mukana on muutama muukin TampereMission työntekijä. Näin varmistetaan TunteVa®-osaamisen hyödyntäminen ja TunteVa®-työyhteisön periaatteiden vakiintuminen yhdistyksen eri yksiköissä. Koulutusta TunteVa®-vuorovaikutusmenetelmästä tarjotaan myös yhdistyksen vapaaehtoisille sekä omaisille. TunteVa®-menetelmän käytöstä hyötyvät kaikki, jotka kohtaavat kanssaihmisiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, käytännössä siis meistä jokainen!

Vapaaehtoisena TunteVa®-työyhteisössä

Ryhmäkotien vapaaehtoiset ovat olennainen osa TunteVa®-työyhteisöä. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus omien mieltymystensä ja kykyjensä mukaan toteuttaa erilaisia spontaaneja tai suunniteltuja tuokioita asukkaiden kanssa tai olemaan niissä työntekijöiden apuna. Vapaaehtoiset voivat olla mukana ryhmäkodin arkisissa askareissa, keskustella asukkaiden kanssa tai vaikkapa mahdollistaa asukkaan aistinvaraisista elämyksistä nauttimisen viemällä hänet ulos tuulenvireeseen. Vapaaehtoinen voi antaa aikaansa asukkaalle keskittymällä vain häneen, olemalla läsnä ja kuuntelemalla, jolloin asukas kaikkine tunteineen ja tarpeineen tulee näkyväksi ja kuulluksi. Arvokkaampaa lahjaa ryhmäkodin asukkaalle voi tuskin kuvitella!

TunteVa®-vuorovaikutusmenetelmä tarjoaa keinoja myös muille kuin ryhmäkodeissa ja muistisairaiden kanssa toimiville vapaaehtoisille. Esimerkiksi Aamukorvan vapaaehtoiset tarvitsevat myötäelävän kuuntelemisen taitoa kohdatessaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia soittajia päivystysvuoroillaan. Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, ja Aamukorvan vapaaehtoiset päivystäjät mahdollistavat tämän soittajille parhaiten TunteVa®:n keinoin empaattisesti kuunnellen.

Jokaista meistä tarvitaan

Yhteisön luovat yksilöt yhdessä. Jokaisella meistä on jotakin annettavaa lähimmäisellemme: erityistaitoja ei tarvita, mutta yhteisö tarvitsee jokaista meistä. Tule siis rohkeasti mukaan luomaan kanssamme TunteVa®-yhteisöä työntekijänä, opiskelijana, omaisena tai vapaaehtoisena!

 

Minna Putkisaari
TampereMission TunteVa®-kouluttaja ja Aamukorvan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

 

Kiinnostuitko vapaaehtoistoiminnasta TunteVa®-työyhteisössä?

Ota yhteyttä:

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija
Miia Mustalahti
041 731 6909

miia.mustalahti@tamperemissio.fi