TunteVa®:n avulla työyhteisön tunnetaitajaksi

TunteVa®:n avulla työyhteisön tunnetaitajaksi

Vanhakantainen uskomus on, että tunteet eivät kuulu työpaikalle. Tämä myytti on kuitenkin murtumassa, ja tunnetoimijuuteen ollaan panostamassa työpaikoilla, sillä tunnetaidot voivat auttaa työyhteisöä jaksamaan ja viihtymään paremmin. Olemme TampereMissiossa juuri käynnistäneet työntekijöiden TunteVa®-koulutuksen, jossa omien ja toisten tunteiden ja sitä kautta tarpeiden tunnistaminen, hyväksyminen ja kohtaaminen ovat keskiössä.

Ahdistuksesta ärtyneisyyteen ja 102 tunnetta siltä väliltä

Osaatko arvella, kuinka monta tunnetta sinulla on? Entä montako tunnetta pystyt nimeämään? Sinulla on luultavasti paljon enemmän tunteita kuin pystyt aavistamaankaan. Opetushallitus on julkaissut nettisivuillaan opettajan aineiston ”Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarina kuvin ja sanoin” 104 tunnetta aakkosjärjestyksessä | Opetushallitus (oph.fi). Aineistossa on nimetty 104 tunnetta aakkosjärjestyksessä alkaen ahdistuksesta ja päättyen ärtyneisyyteen (myönteisiäkin tunteita onneksi on listalla!). Käy kurkkaamassa, minkälainen kirjo tunteita sinunkin sisälläsi jyllää, ehkä jopa tietämättäsi!  TunteVa®-toimintamallissa omien ja toisten, oli hän sitten muistisairas tai työkaveri, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, hyväksyminen ja kohtaaminen ovat oleellisia, jotta kaikki tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi. Kun vaikeat tunteet kuullaan, ne lievittyvät. Jokaisella on varmasti kokemusta siitä, miten hyvältä tuntuu, kun joku toteaa aidosti: ”Sinulla taitaa nyt olla paha mieli.” Heti helpotti, vai mitä? Negatiiviset tunteet sivuuttamalla saadaan aikaan vain niiden lisääntyminen ja kierre on valmis.

Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki käyttäytyminen ei

Tunteet ovat selviytymistä varten, ja ne ohjaavat meitä toimimaan tilanteen mukaan. Tunteet tulevat ja menevät, eivätkä ne ole koskaan oikeita tai vääriä; tunteet vain ovat. Toisaalta aikuiselta odotetaan myös käytöstapoja, mikä edellyttää tunteiden säätelyä: kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki käyttäytyminen ei. Kukaan ei voi siis olla toisille ilkeä ja vedota siihen, että koska minusta nyt vain tuntui kurjalta, kohtelin toisia ikävästi. Tunteet myös tarttuvat, joten omalla positiivisuudellaan tai negatiivisuudellaan voi vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti työpaikan ilmapiiriin. Sinä voit valita, miten vaikutat! Ja on hyvä muistaa, että muistisairaat, jos ketkä, ovat herkkiä aistimaan tunneilmapiiriä: levottomuus ryhmäkodin asukkaissa voikin olla osin itse aiheutettua.

Tunnetaidot tapetilla

Tunnetaidot työpaikoilla ovat olleet viime aikoina mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena. Jyväskylän yliopiston Tunto-hankkeessa Päivi Hökkä työryhmineen tutki tunnetoimijuutta työpaikoilla Tunteet työyhteisön voimavaraksi | Jyväskylän yliopisto (jyu.fi). Tunnetoimijuus määriteltiin hankkeessa omien ja muiden tunteiden tiedostamiseksi, ymmärtämiseksi ja huomioonottamiseksi sekä tunteisiin vaikuttamiseksi organisaation käytänteissä, toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Tunnetoimijuuden todettiin tutkimuksessa olevan positiivisesti yhteydessä muun muassa työn imuun, jonka on puolestaan todettu olevan yhteydessä työntekijän hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan on siis tärkeää tiedostaa tunteiden merkitys työssä ja työpaikoilla, niistä on tärkeä oppia puhumaan ja niitä on tärkeä ottaa tietoisesti käyttöön. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että työpaikoilla kannattaa vaalia ja vahvistaa tunnetoimijuutta, mikä tarkoittaa autenttisten tunteiden sallimista, tarkastelua ja käyttöä niin, että hankalat tunteet kohdataan ja käsitellään ja positiivisia tunteita vahvistetaan. Myös viimeisin Telma-lehti (1/2024) kirjoittaa teema-artikkelissaan tunnetaitojen hallinnasta työpaikalla haastatellen muun muassa juuri Päivi Hökkää ja muutamaa muutakin aiheen asiantuntijaa. Artikkelissa osuvasti todetaan, että nyt taitaa olla aika opetella tunnetaitoja työpaikoilla.

Olemme TampereMissiossa siis ajanhermolla ja asioiden ytimessä, kun panostamme työntekijöidemme tunnetaitojen kehittymiseen TunteVa®-koulutusten avulla. Viime syksynä yhdistyksessämme alkoivat myös ryhmäkotien asukkaiden läheisten TunteVa®-koulutukset, sillä TunteVa®:sta halutaan tehdä yhteinen juttu: jos toinen osataan kohdata tunteiden tasolla, voidaan saavuttaa jotain ainutlaatuista ja yhteisöllisyyttä lisäävää. Helmikuussa alkanut työntekijöiden koulutus kestää koko kevään, ja ainakin ensimmäisessä koulutuspäivässä oli havaittavissa innokasta pöhinää. Luvassa on, että toukokuussa koulutuksesta valmistuu uusia tunnetaitajia koko työyhteisön iloksi ja hyödyksi!

Minna Putkisaari
TampereMission TunteVa®-vastuukouluttaja

TunteVa®-toimintamalli on muistisairaan kohtaamiseen kehitetty validaatioon perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jossa aito läsnäolo ja toisen kuuleminen auttavat tunnistamaan, mikä tunne tai tarve toisen toiminnan tai ilmaisun taustalla on. TunteVa®:n avulla vahvistetaan ja rikastutetaan vuorovaikutuksen toimivuutta. TunteVa® ohjaa konkreettiseen toimintaan sanallisin ja sanattomin keinoin muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. TunteVa®:lla voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden työhyvinvointiin.

 Voit ladata TunteVa®-oppaita maksutta käyttöösi nettisivuiltamme: Tunteva-materiaalipankki – TampereMissio.