Oikeinko tosissasi haluat meille töihin?

Miltei jokainen meistä on ollut jossain vaiheessa uraansa mukana rekrytointiprosessissa ja meillä on erilaisia kokemuksia onnistuneista ja pieleenkin menneistä rekrytoinneista.

Ajanhermolla ollen keskustelin tekoälyn kanssa vaihtaen ajatuksia onnistuneesta rekrytoinnista. Olemme tekoälyn kanssa samaa mieltä siitä, että onnistunut rekrytointi perustuu selkeään tehtävänkuvaukseen, hyvään hakijaviestintään, onnistuneisiin hakijavalintoihin, asiantuntevaan haastatteluun ja jatkuvaan vuorovaikutukseen hakijoiden kanssa. Nämä rekrytoinnin peruspilarit ovat meillä TampereMissiossa säännöllisen ja suunnitelmallisen kehittämisen kohteina.

On totta, että rekrytointiprosessi voi mennä pieleen yllättävän monessa vaiheessa. Hakuvaiheessa organisaation tarpeiden määrittely on saattanut jäädä puolitiehen tai epäselväksi ja hakijat eivät sitten olekaan juuri sitä, mitä organisaatio siinä kohtaa tarvitsee. Meille on tärkeää, että hakuilmoituksemme kohtaavat hakijamme. Teemme rekrytoinneistamme vastaavien kesken aktiivista yhteistyötä, jotta ilmoituksemme olisivat riittävän selkeitä, innostavia ja totuudenmukaisia saavuttaaksemme meille sopivimmat osaajat.

Hakijaviestintä on myös ihan oma lajinsa ja voisikin melkein sanoa, ettei sitä voi koskaan olla liikaa – TampereMissiossa kehitämme hakijaviestintäämme, jotta onnistumme viesteissämme mahdollisimman hyvin. Aina emme ole onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla ja joskus on voinut käydä niin, että hakija on jäänyt ilman yhteydenottoa. Jäätävä radiohiljaisuus rekrytointiprosessissa jättää hyvin kehnon työnantajakuvan.  Emme halua rakentaa mielikuvia vaan toimia oikein ja johdonmukaisesti parantaen hakijaviestintäämme entisestään.

Myös haastatteluissa on mahdollisuus mokata koko homma tai ylipäänsä valintaa ja päätöstä tehtäessä. Valinnan jälkeenkin, on vielä hyvä tilaisuus epäonnistua uuden työntekijän kohtaamisessa ja perehdyttämisessä – huono ilmapiiri tai puutteellinen johtaminen ovat omiaan ajamaan etenkin nuoret, nopealiikkeiset kandidaatit etsimään vihreämpää nurmea aidan toiselta puolelta hyvin nopeasti – kokonaisuus ei ole helppoa, etenkään, jos sen tekee suunnittelematta ja yhteisiä toimintamalleja sopimatta ja kehittämättä.   Nämä ovat laajalti meillä huomioituja rekrytoinnin osa-alueita, joita jatkuvasti yhdessä parantamalla saavutamme onnistuneita hakija- ja työntekijäkokemuksia vaikuttaen positiivisesti työnantajakuvaamme.

Meille TampereMissiossa on erittäin tärkeää kohdata meille sopivimmat, hyvät osaajat kaventuvasta sote-ammattilaisten joukosta. Haemme jatkuvasti hyviä sote-alan tekijöitä hoivapalveluihimme. Varmistaaksemme onnistuneen rekrytoinnin ja ammattilaisten sitoutumisen meille, on rekrytoinnin jälkeenkin asioiden sujuttava ja oltava kunnossa työpaikoillamme. Yksiköidemme lähiesihenkilöt ja työyhteisömme tekevät arvokasta työtä myös siinä, kuinka uusi työntekijä meillä kohdataan ja perehdytetään uuteen tehtävään. Meille kaikille on tärkeää, kuinka meillä otetaan uusi osaaja osaksi työyhteisöä. Haluamme, että jokainen TampereMissiolainen kokee olevansa joka päivä lämpimästi tervetullut työhönsä.

Meillä jokaisella TampereMissiolaisella on etuoikeus työskennellä yhteiskunnallisesti vastuullisessa organisaatiossa, joka tekee merkittävää työtä tarjoten tukea ja palveluita vauvasta vaariin. Pidämme myötäelävästä kaupungista yhteisesti huolta vastuullisuudesta, lähimmäisyydestä ja yhdenvertaisuudesta tinkimättä.

Onko uuden työpaikan haku sinulle ajankohtaista? Lisätietoja avoimista työpaikoistamme, arvoistamme ja esittelyjä TampereMission tekijöistä voit lukea täältä.

Jaana Kousa

Henkilöstöpäällikkö
jaana.kousa@tamperemissio.fi