Mikä on Aamukorvan salaisuus?

Aamukorva täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Sen toiminta on ainutlaatuista. Aamukorva oli syntyessään, ja on edelleenkin, ainoa ikäihmisille suunnattu aamuisin toimiva keskusteluapua tarjoava puhelinpalvelu. Sen toiminta on laajentunut vuosien varrella Tampereelta myös muualle Suomeen. 80-luvun lapsi on edelleen voimissaan; Aamukorva on ehtinyt toimeliaaseen aikuisikään.

Mikä siis on Aamukorvan salaisuus? Aamukorvassa puhelimeen vastaa joka aamu vapaaehtoinen päivystäjä, joka on valmis kuuntelemaan ja antamaan aikaansa keskustelukumppania kaipaavalle yksinäiselle henkilölle. Hänen kanssaan jaetaan elämän ilot ja surut, kuunnellen ja myötäeläen, nimettömästi ja luottamuksellisesti. Soittajan yksinäisyyden kokemus lievittyy kuuntelevan vuorovaikutuksen myötä, mutta myös vapaaehtoinen voimaantuu kohtaamisista, mikä kannustaa jatkamaan vapaaehtoistehtävässä vuodesta toiseen.

Yksi väsymättömistä Aamukorvista on TampereMission vuoden 2021 vapaaehtoinen Veikko Sihvo, joka on päivystänyt Aamukorvassa jo kahden vuosikymmenen ajan. Lähdetään hetkeksi Veikon matkaan kuuntelemaan hänen mietteitään vapaaehtoistoiminnasta Aamukorvassa:

”Tutkimusten mukaan tärkeä vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä on ylimääräisen vapaa-ajan käyttäminen johonkin hyödylliseen. Mikä voi olla hyödyllisempi ja arvokkaampi asia kuin halu auttaa muita? Vapaaehtoistyö on aina palkitsevaa. Se antaa tekijälleen vähintään yhtä paljon kuin sille itsestään antaa. Jos on kysymys esimerkiksi yksin elävistä jo iäkkäämmistä ihmisistä, vapaaehtoistyö voi ehkäistä sekä toimijan että toiminnan kohteen syrjäytymistä. Voidaan sanoa, että kaiken vapaaehtoistyön vaikutus perustuu juuri sen vapaaehtoisuuteen. Toiminnan kohde tietää, että auttava ihminen tekee työtään omasta vapaasta halustaan. Sellaiseen työhön sisältyy mittaamatonta arvoa. Aamukorvatyö on juuri tällaista.”

Aamukorvan toiminnassa on vuosien varrella tapahtunut muutoksia työntekijöiden, toimintatapojen, tekniikan ja päivystäjien vaihtuessa. Miten pitkäaikainen vapaaehtoinen kokee muutokset toiminnassa? Annetaan Veikon kertoa:

”Muutoksia pidän hyvänä, kun ne parantavat ja kehittävät toimintaa. Ei uuden opettelu tunnu pahalta, päinvastoin se on aiheellista, että vanhanakin pysyy kehityksen mukana. Huolta muutoksissa kannan yhteisön ja yhteishengen säilymisestä.

On virkistävää, että toimintaan tulee mukaan nuoria. Nuorten päivystäjien keskusteluissa tulee esille eri näkökulmia kuin vanhemmilla. Heitä tarvitaan joukkoon mukaan. Olen saanut nuorilta uusia rikastuttavia ajatuksia päivystystyöhön.”

Yhteisöllisyys on ollut aina tärkeä elementti Aamukorvan toiminnassa. Korona-aika ja kokoontumisrajoitukset toivat haasteita yhteisöllisyyden rakentamiselle. Veikko tuumaa asiasta seuraavaa:

”Poikkeusaikana yhteisöllisyys jäi tietysti vähemmälle. Asia on kuitenkin erityisen tärkeä, koska on tarvetta sille, että tunnemme toisemme. Se todistettavasti lisää motivaatiota, keskinäistä vastuuntuntoa ja sitoutumista tehtävän suorittamiseen. Panostusta tarvitaan yhteisöllisyyden rakentamiseen uudelleen, kun nyt taas päästään kokoontumaan. Haluaisin tuntea päivystäjäkollegojani, jotta voisimme olla hyvän päivän tuttuja toiminnan ulkopuolellakin. Aamukorva on yhteisö. Siinä päivystäminen on kunniatehtävä!”

Aamukorvan vapaaehtoisten toimintaa koordinoi tehtävään palkattu työntekijä. Koordinaattorin ja vapaaehtoisten välisestä suhteesta Veikolla on selkeä näkemys:

”Sujuva, kannustava ja arvostava vuorovaikutustaito on koordinaattorin paras keino motivoida ja sitouttaa ihmisiä vapaaehtoistyöhön. Koordinaattorilla tulee olla kuuntelutaitoa ja kehittävää mieltä. Kun paneudutaan esiin tuleviin kysymyksiin yhdessä työntekijän kanssa, asiat avautuvat eri valossa ja selkiytyvät. Vapaaehtoisten yhteisö on voimavara, jota voisi käyttää enemmänkin kehittämistyössä.”

Toivotaan Aamukorvalle pitkää ikää ja Veikolle sekä muille vapaaehtoispäivystäjille voimia ja intoa jatkaa arvokasta toimintaansa! Tärkeämpää työtä, kuin välittävän läsnäolon tunteen antamista lähimmäiselle, on vaikea kuvitella. Lähimmäisyys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus – kaikki nämä arvot toteutuvat Aamukorvan vapaaehtoistoiminnassa.

Huomennakin, kun joku yksinäinen soittaa aamukorvaan, hänelle vastataan: ”Aamukorva, hyvää huomenta! Mistä haluaisit tänään keskustella?” Eikö kuulostakin lohdulliselta?

Minna Putkisaari
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Aamukorva

Aamukorva on erityisesti ikäihmisille suunnattu keskusteluapua tarjoava palvelu, jossa vapaaehtoiset vastaavat puhelinsoittoihin vuoden jokaisena aamuna klo 6–9. Aamukorvan perusperiaatteisiin kuuluvat nimettömyys ja luottamuksellisuus. Puheluissa keskustellaan arjen tapahtumista, pienistä ja isoista elämän kohokohdista ja haasteista.

Lisätietoja Aamukorvan vapaaehtoistoiminnasta saat Minnalta: p. 040 759 9399