Hyvää sinulle, minulle ja meille

Vapaaehtoistoiminnan slogan voisi olla seuraava: tekemällä hyvää toiselle, teet samalla hyvää myös itsellesi, ympärillesi ja koko yhteiskunnalle. Nämä hyvän tekemisen positiiviset vaikutukset kuulostavat suurilta, ja sitä ne todella ovatkin. Ihmisen ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin tukemisen kannalta on hyvin merkittävää, että eri-ikäiset, erilaisista taustoista tulevat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat haluavat omalla panoksellaan osallistua vapaaehtoistoimintaan.

Vapaaehtoistoiminnassa “hyvä” on kuin suure tai yksikkö. Se liikkuu toiminnasta riippuen erilaisissa olomuodoissa ihmiseltä ihmiselle. Siis myös molempiin suuntiin toimintaa tai apua tarjoavan sekä sitä vastaanottavan välillä. Esimerkiksi taideryhmässä “hyvä” voi saada näkyvän olemuksen usein fyysisten lopputuotteiden, kuten syntyneiden teosten, tai onnistumisen jälkeisen ilon muodossa. Tukihenkilötoiminnassa ihmisen toiselle välittämä “hyvä” voi taas olla olemukseltaan näkymättömämpää mutta niin, että osapuolet kyllä tuntevat sen voiman. Joskus tuon “hyvän” vaikutukset näkyvät välittömästi, toisinaan taas eripituisen ajan kuluessa ja aivan kuin huomaamatta.

Vapaaehtoistoiminnalla on hyvinvointia tukeva vaikutus sekä toiminnan tai avun tarjoajan että sen vastaanottajan kannalta. Yksilön näkökulmasta vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tarjoaa kokemuksia onnistumisista ja omasta merkityksellisyydestä sekä lisää mielihyvää, uskoa omaan osaamiseen ja pystyvyyteen. Nämä tärkeät kokemukset vahvistavat myönteistä minäkuvaa, joka taas tukee ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Meillä kaikilla on tarve kuulua johonkin. Kuuluminen johonkin yhteisöön tai ryhmään on yksi ihmisen perustarpeista. Vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen liittyy usein yhteisö, joka mahdollistaa arvokkaita sosiaalisia kontakteja, on paikka uusien ihmissuhteiden luomiselle ja vähentää yksinäisyyden kokemuksia.

Laajemmalla tasolla vapaaehtoistoiminta, edelleen sekä sen järjestäminen että vastaanottaminen, vahvistaa ihmisen kokemusta osallisuudesta, omasta toimijuudesta, yhteiskunnan jäsenyydestä sekä tukee kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen. Se voi lisätä ihmisen luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä vaikuttaa oman yhteisönsä sekä yhteiskunnan asioihin. Vapaaehtoistoiminnan kautta ihmisellä on mahdollisuus viettää aikaa esimerkiksi eri sukupolven, kulttuuritaustan, terveydentilan tai elämäntilanteen omaavien ihmisten kanssa. Nämä kohtaamiset vähentävät ennakkoluuloja sekä lisäävät empatiaa ja solidaarisuutta kanssaihmisiä kohtaan koko yhteiskunnan tasolla. Tällainen yhteenkuuluvuuden tunne voi lisätä myös arjen tilanteissa aivan pieniä, mutta joskus hyvinkin merkittäviä välittäviä tekoja, hymyjä, kohtaamisia ja pysähtymisiä toisen ihmisen äärelle. Ja kanssaihmisestä välittäminen on hyvinvoivan yhteiskunnan tärkeimpiä rakennuspalikoita.

TampereMission visiona on myötäelävä kaupunki. Osallistumalla vapaaehtoistoimintaan voit tukea omaa, muiden ihmisten ja meidän kaikkien yhteistä hyvinvointia. Voit olla mukana rakentamassa toisista välittävää, yhdenvertaista ja hyvinvoivaa kaupunkia sekä hyvinvoivaa suomalaista yhteiskuntaa.

Juuri Sinua tarvitaan mukaan.

Saara Kellosaari

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden opiskelija, joka on korkeakouluharjoittelussa TampereMissiolla