Arvostava työyhteisö

Mitä sinulle tulee mieleen arvostavasta työyhteisöstä? Auringonpaistetta ja positiivista poreilua? Sitäkin se on!
Onko se myös arvostavaa kohtaamista? Rakentuuko se arvopohjaisesta yrityskulttuurista, missä arvot näkyvät, tuntuvat ja kuuluvat arjessa?
Ovatko tunteet sallittuja ja kuuluvatko ne työpaikalle? Onko työyhteisön jäsenillä hyvät tunnetaidot?
Onko esihenkilöillä hyvät johtamistaidot? Huomaavatko ja huomioivatko he työntekijöiden tilanteita ja työkykyä? Kuuntelevatko ja luottavatko he työyhteisöön? Hyväksyvätkö he erilaisuuden ja kannustavat eteenpäin, kokeilemaan ja kehittämään, ehdottamaan uusia toimintatapoja?
Ovatko työyhteisöt rohkeita ja ihmisläheisiä? Viedäänkö toimintaa yhteisesti eteenpäin ja kokeillaan rohkeasti erilaisia toimintatapoja? Puututaanko haastaviin tilanteisiin rohkeasti ja kantaako jokainen työyhteisön jäsen oman vastuunsa omasta työkyvystään ja pitää osaltaan huolta myös työyhteisön hyvinvoinnista omalla toiminnallaan?
Meillä TampereMissiossa panostamme vahvasti esihenkilöiden ja työyhteisöjen osaamiseen ja sen kehittämiseen.
Vuoden 2023 syksyllä toteutimme arvostavan työyhteisön valmennuksen koko henkilöstölle. Valmennuksen taustalla oli työyhteisökyselymme tulokset ja niistä esille nousevat kehityskohteet- Valmennuksen yhtenä tavoitteena oli vaikuttaa epäasiallisen käyttäytymisen ilmenemiseen ja tämän vuoden tuloksissa tulos olikin kehittynyt erittäin hyvään suuntaan laskien jopa 7 prosentilla 12 prosenttiin!
Kuluneen vuoden aikana olemme järjestäneet työntekijöillemme myös mm. TunteVa -koulutusta, jossa lähtökohtana on muistisairaan arvostava kohtaaminen. TunteVassa tärkeää on esille nousevien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen sekä niiden mukanaan tuoman käyttäytymisen hyväksyminen myös työyhteisötasolla.

Tulemme tarjoamaan tunnetaitovalmennusta syvemmin esihenkilöille tulevana syksynä.
Tunnetaan, loistetaan ja tehdään jatkossakin yhdessä!

Jaana Kousa

Henkilöstöpäällikkö
jaana.kousa@tamperemissio.fi