Yhdessä hyvä elämä

TampereMission järjestöjohtaja ja yhteisövalmentaja Matti Helinin tuore kirja Yhteisövalmennus – työkaluja yhteisönrakentajalle on tärkeä työkirja kaikille niille, jotka eri ympäristöissä haluavat aktiivisesti olla luomassa uutta yhteisöllisyyttä.

On tärkeää huomata ja oppia, että yhteisöjä voi ja kannattaa rakentaa. Tällöin itse asiassa vahvistetaan ihmisten toimijuutta ja osallisuutta hyödyntäen heidän omia vahvuuksiaan yhteisön eduksi. Pelkkä tila ei luo yhteisöä, tarvitaan toimintaa. Ammattilaisten rooli ei tällöin ole tehdä puolesta, vaan kanssa ja rinnalla.

Kuten Aristoteles jo aikanaan kirjoitti: ”Onnellinen elämä toteutuu silloin, kun ihminen saa käyttää kykyjään ja taitojaan sen yhteisön hyväksi, johon hän kuuluu. Kukaan kansalainen ei kuulu pelkästään itselleen, vaan häntä voidaan kannustaa edistämään yhteistä hyvinvointia.” Tämä ajatus on hyvin ajankohtainen vielä 2020-luvulla.

Yhteisörakentamisen taitoja voi käyttää hyvin moninaisissa ympäristöissä. Itse olen saanut olla mukana valmentamassa yhteisöjä ja ammattilaisia lähiöissä, sosiaalityössä, diakoniatyössä, yrityselämässä ja urheilussa.

Kaikissa niissä on tärkeää huomata omat ja muiden mukana olevien vahvuudet ja kyvykkyydet, arvot ja elämänhistoria sekä pyrkiä saamaan aikaan yhteinen tilannekuva nykyhetkestä. Näiden pohjalta on mahdollisia luoda yhteinen näky, jota kaikki ovat olleet mukana luomassa, ja jonka toteuttamisessa kaikki voivat käyttää osaamistaan. Tällöin jokainen osallistuja tulee näkyväksi osaksi ryhmää ja kokee olevansa tärkeä, arvokas ja rakas. Tapahtuu voimaantumista.

Suosittelen tämän kirjan hankkimista ja sen avulla yhteisöjen rakentamisen ja vahvistamisen aloittamista.

 

Antti Parviainen

Kirjoittaja on yhteisövalmentaja, joka toimi pitkään Suomen jääpallomaajoukkueen päävalmentajana.