Ihmisläheistä ja inhimillistä, osaavaa toimintaa

Mittaamme asiakkaidemme läheisten tyytyväisyyttä palveluumme vuosittain yhteistyössä Innolinkin kanssa. Vuoden 2023 tyytyväisyyskyselymme toteutettiin elo-syyskuussa 2023. Kyselyn vastaajina olivat Koskikodin, Petäjäkodin, Rongankodin ja Peurankallion asiakkaiden läheiset. Kyselyyn vastaaminen tapahtui sähköpostikyselyn sekä puhelinhaastattelujen kautta. Vuoden 2023 kyselyyn vastasi lähes 150 asiakkaamme läheistä.

Kyselyn perusteella palvelumme koettiin olevan erittäin hyvällä tasolla. Kyselyn nettosuositteluindeksiksi (NPS) muodostui 44 ja kouluarvosanana kokonaistyytyväisyys oli kyselyssä 8,3. Erityisen tyytyväisiä kyselyyn vastanneet läheiset olivat turvalliseen toimintaympäristöömme sekä asiakkaan ja läheisen arvostavaan ja yksilölliseen kohtaamiseen.

Sanallisissa kommenteissa saimme kiitosta asiakkaiden huolenpidosta, aktiivisesta arjesta sekä välittämisestä. Erityistä kiitosta sai lämmin ja ystävällinen henkilöstömme.

”Aina on joku paikalla, jos on hätätilanne. Se tuo turvaa. Ruoka on hyvää. Myös erilaisia esiintymisiä on mielen virkeydeksi.”

”Omahoitaja Satu saa täydet pisteet, kullanarvoinen meille.”

”Lämmin ja välittävä kohtaaminen. Turvallisuus. Monipuolisuus. Yksilöllisyys.”

Kehittämistä meiltä toivottiin edelleen aktiviteettien, kuten ulkoilumahdollisuuksien lisäämiseen sekä henkilöstöltämme toivottiin enemmän aktiivisuutta yhteydenpitoon läheisten kanssa.

”Henkilöstö voisi enemmän olla yhteydessä, vaikka jos jotain muutoksia tulee, niin silloin tiedottaa asiasta.”

”Kaipasin enemmän yhteisiä tilaisuuksia.”

Olemme lähivuosien aikana panostaneet henkilöstömme osaamiseen kehittämällä TunteVa®-vuorovaikutusmalliin sähköisen koulutusympäristön sekä kouluttamalla henkilöstöämme TunteVa®-osaajiksi. Myös halukkaille läheisille tarjoamme TunteVa®-ryhmän, jonka kautta läheiset saavat tietoa ja vertaistukea.

”Taas pyörii se Tunteva-kurssi. Kävin sen muutama vuosi sitten ja se avasi tiedon hyvin, miten toimia Alzheimerin taudin kanssa.”

Käytämme kyselyn tuloksia palvelumme aktiiviseen kehittämiseen ja palvelumme parantamiseen sekä ryhmäkotien että organisaation osalta.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!

Tiedustelut & lisätiedot:

Merja Lahtinen
Liiketoimintajohtaja
TampereMissio Palvelut Oy