Monipuolista päivä- ja työtoimintaa

Rongankodin päivä- ja työtoiminta lisää osaamista, sosiaalisuutta ja tuo eri ikäisten kehitysvammaisten arkeen mielekkyyttä edistäen samalla hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Päivä- ja työtoiminnan ammattitaitoisella henkilöstöllä on runsaasti erityisosaamista, millä vahvistetaan asiakkaiden saaman tuen ja ohjauksen kokonaisvaltaisuutta, monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

Rongankoti Villa

Vihiojan puiston reunalla, viihtyisissä tiloissa toteutetaan kuntoutuksellista, tavoitteellista ja virikkeellistä päivätoimintaa nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Toiminnan keskeistä sisältöä ovat arjen taitojen harjoittaminen, pienryhmätoiminta, pajatyöt, luovat toiminnat sekä itsenäistymisen tukeminen erilaisilla menetelmillä. Villan toiminnassa mahdollistuu osallisuus, vastuullisuus ja itseohjautuvuus.

 

Yhteystiedot

 

Rongankoti Aktiivi

Ainutlaatuisessa ikääntyville kehitysvammaisille räätälöidyssä päivätoiminnassa tuetaan ikääntyvän toimintakykyä, elämänhallintaa ja jokapäiväistä arjessa selviytymistä. Toiminnassa keskeistä on säännöllinen, tuettu arkiliikunta, pienryhmätoiminta sekä tehostettu ikääntymisen ja terveydentilan seuranta. Keskustasijaintia hyödynnetään osallistumalla aktiivisesti kaupungin tapahtumiin.

 

Yhteystiedot

 

Rongankoti Työtoiminta

Kuntoutustavoitteinen avotyötoiminta toteutuu tavallisilla työpaikoilla yksilöllisten tukitoimien avulla. Avotyöntekijöille etsitään heidän toiveitaan ja vahvuuksiaan vastaavia työtehtäviä sisältäviä työharjoittelu- ja työpaikkoja ja niihin järjestetään riittävät ohjaus- ja tukipalvelut. Työvalmentajat tukevat työntekijää työllistymisen eri vaiheissa ja työelämässä pysymisessä.

 

Yhteystiedot