Työelämään valmentavasta työtoiminnasta eväitä elämään

Vuonna 2017 käynnistyi työtoiminnan uudenlaisena palvelumuotona Työelämään valmentava työtoiminta (Teva), joka on kehitysvammaisille nuorille aikuisille suunnattu ryhmämuotoinen kuntouttava palvelu. Työelämään valmentava työtoiminta on määräaikainen, yksilöllisesti räätälöity palvelu, jossa kartoitetaan ja kehitetään valmiuksia työelämään siirtymiseen. Työelämätaitojen ohella huomiota kiinnitetään kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Valmennus koostuu erilaisista kokonaisuuksista, kuten;

  • Omien vahvuuksien tiedostaminen ja hyödyntäminen
  • Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen, tukeminen ja vahvistaminen
  • Arjen- ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen
  • Työkyvynarviointi ja
  • Työelämävalmiuksien kehittäminen

Työelämään valmentavan työtoiminnan toimintatavat ovat moninaisia. Pienryhmätyöskentelyn lisäksi valmennukseen sisältyy yksilöohjausta ja työelämään valmentavia käytännön työharjoitteluita. Toiminnan keskiössä ovat voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät. Jokainen asiakas asettaa tuetusti itselleen tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan tiiviisti erilaisin arviointimenetelmin ja –keskusteluin. Tavoitteiden ja toiveiden pohjalta määritellään jokaisen asiakkaan oma yksilöllinen valmennuspolku ja valmennukseen sisältyvät kokonaisuudet. Valmennuksen aikana kartoitetaan tulevaa palvelutarvetta yhteistyössä kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Jatkopoluttuminen tapahtuu tyypillisimmin työtoimintaan, tuetusti työelämään tai täydennysopintojen pariin.

Lisätietoja

Jenni Vähäjärvi
Palveluohjaaja
040 572 2552

jenni.vahajarvi@tamperemissio.fi