Työn kautta osalliseksi 

Rongankodin Työtoiminta on tukenut jo usean vuosikymmenen ajan kehitysvammaisten työllisyyttä ja työllistymistä. Palvelu on yksilöllistä tukea ja ohjausta työelämään liittyvissä asioissa aina elämänhallinnasta työtaitoihin. Työtoiminnan asiakkaat ovat joko avotyössä tai palkkasuhteisessa tuetussa työssä, myös tuetut työharjoittelut ja työkokeilut kuuluvat palveluun. Työaloja, joissa työtä pääosin tehdään, ovat muun muassa siivous, päivähoito, vanhustenhoito, kiinteistöala, keittiö-/ ravintola-ala ja kaupan ala.

Yksilöllistä tukea työelämän eri vaiheisiin

Työtoiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet, vahvuudet ja osaaminen, joita yhteistyössä kartoitetaan. Näiden pohjalta asiakkaalle etsitään hänelle soveltuvia työharjoittelupaikkoja, joissa työtehtäviä pääsee käytännössä tuetusti tekemään. Työllistyminen ja työelämän eri vaiheet kulkevat jokaisen asiakkaan kohdalla omanlaista kulkuaan, jota aktiivisesti tuetaan, seurataan ja arvioidaan esimerkiksi ohjaussuunnitelmien päivityksen yhteydessä.

Työhönvalmentajat rinnallakulkijoina

Työhönvalmentajat tukevat ja ohjaavat asiakkaita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tarvittaessa tuki voi olla intensiivistä, jopa päivittäistä. Tukea annetaan työpaikkakäyntien lisäksi yksilöohjauksena henkilökohtaisissa tapaamisissa asiakkaan työajan ulkopuolella ja puhelimitse. Asiakkaiden ohella työhönvalmentaja tukee työpaikkaohjaajaa ja koko työyhteisöä esimerkiksi tukemalla perehdytysvaiheessa työpaikan käytäntöjen opettelussa, tarjoamalla tukea haastavissa tilanteissa ja kouluttamalla.

Lisätietoja

Niina Sormunen
Vastaava ohjaaja
0400 464 252

niina.sormunen@tamperemissio.fi