Aktiivista päivätoimintaa ikääntyville kehitysvammaisille

Rongankoti Aktiivin ikääntyville kehitysvammaisille kohdennettu päivätoiminta on valtakunnallisesti ainutlaatuista. Aktiivi on toiminut jo yli viidentoista vuoden ajan valtakunnallisena suunnannäyttäjänä sille, miten kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyviin erityispiirteisiin tulisi päivätoiminnan palveluissa vastata. Alun perin kehittämishankkeena käynnistyneen päivätoiminnan painopiste on vahvasti ennaltaehkäisevässä toiminnassa; ikääntyvän olemassa olevaa kokonaisvaltaista toimintakykyä pyritään tukemaan ja elämänhallintaa vahvistamaan monin eri menetelmin ja keinoin.

Mielekästä, monipuolista ja motivoivaa tekemistä

Erilaiset aktiviteetit, elämykset, pienryhmät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet tuovat sisältöä Aktiivin asiakkaiden elämään. Sosiaaliset kontaktit oman ikäluokan kanssa ja vertaistuki kannustavat omalta osaltaan osallistumaan yhteiseen toimintaan. Luovia musiikki- ja taidepiirejä ohjaavat Ahjolan ammattitaitoiset ohjaajat. Päivätoiminnan ikääntyvien asiakkaiden terveydentilan seurantaan ja fyysisen kunnon ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota, esimerkiksi kuukausittaisen terveydenhoitajan vastaanoton avulla. Aktiivissa ulkoillaan säällä kuin säällä päivittäin ja osallistutaan aktiivisesti Tampereen keskusta-alueen tapahtumiin. Liikkumiseen innostetaan monipuolisen tarjonnan avulla, osallistua voi esimerkiksi päivätansseihin, kuntosaliharjoitteluun, allasjumppaan ja keilaukseen.

Aktiivin henkilöstöllä on vahvaa erityisosaamista ja kokemusta ikääntyvien kehitysvammaisten kanssa toimimisesta ja tuen tarpeista. Kannustava ohjaus ja mielekäs toiminta vahvistavat päivätoiminnan asiakkaiden kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä ja hallinnasta. Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään monen eri tahon kanssa.

Lisätietoja

Matti Härkönen
Yksikönpäällikkö
040 664 7760

matti.harkonen@tamperemissio.fi