TunteVa® – ovi muistisairaan maailmaan

Me TampereMissiossa teemme missiomme mukaisesti ”yhdessä arjesta parempaa”. Työssämme korostuu inhimillisyys ja lähimmäisyys. Työpäivät täyttyvät erilaisista kohtaamisista. Kohtaamme arvojemme mukaisesti asiakkaat, työkaverit ja omaiset niin kuin itsemmekin haluaisimme kohdattavan: arvostaen, myötäeläen ja aidosti läsnä ollen. Toimimalla lähimmäisenä – ihmisenä ihmiselle – teemme arvomme näkyviksi.

Työ muistisairaiden ihmisten parissa on mielenkiintoista. Muistisairaan ihmisen puheen, käyttäytymisen ja sisäisen kokemusmaailman ymmärtäminen on haasteellisempaa kuin tavanomaisessa vuorovaikutuksessa. Kokenutkin ammattilainen pääsee käyttämään työssään päivittäin luovuutta, sillä valmiita ratkaisuja ei ole – aiemmin toiminut keino ei välttämättä toisessa hetkessä toimikaan.

Vaikka muistisairauden edetessä toimintakyky muuttuu ja ajatusten loogisuus heikkenee, ihmisarvo säilyy. Sen arvon säilymisen tulee näkyä tavassa, jolla muistisairas kohdataan. TunteVa® on suomalaiseen kulttuuriin mukautettu validaatiomenetelmä, joka auttaa kohtaamaan muistisairaan ihmisen välittäen ja arvostavasti. TunteVa®n avulla voidaan vahvistaa ja rikastuttaa vuorovaikutuksen toimivuutta. TunteVa®n asenteeseen sisältyy halu ymmärtää muistisairasta ihmistä, astua hänen todellisuuteensa. Havainnoimalla kuulemme, näemme ja tunnistamme, mikä tunne tai tarve toisen ihmisen ilmaisun tai toiminnan taustalla on. Muistisairaan ihmisen tunteet ja tarpeet eivät katoa muistisairauden myötä. TunteVa®n keinot ohjaavat konkreettiseen toimintaan sanallisin ja sanattomin keinoin muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Empatian, myötäelämisen avulla rakennetaan muistisairaan ihmisen luottamusta. Luottamuksellinen vuorovaikutus herättää kokemuksen turvallisuuden tunteesta. Turvallisuuden tunne lisää energiaa, mikä vahvistaa omanarvontunnetta ja vähentää muistisairaan ihmisen kokemaa stressiä.

Muistisairas ihminen ei kaipaa tilaansa ja sairauttaan analysoivaa ammattilaista vaan arvostavaa, ymmärtävää ja rinnalla kulkevaa lähimmäistä. TunteVa®-menetelmän mukaisesti muistisairasta kuullaan, hänen tunteensa otetaan todesta ja hänen todellisuuttaan arvostetaan. Myötäelävinä lähimmäisinä mahdollistamme elämänmakuista ja eheää vanhenemista.

Arvostavan ja läsnä olevan kohtaamisen taidot luovat hyvää ilmapiiriä ja tunnelmaa kaikenlaisiin yhteisöihin ja tällaisissa yhteisöissä on niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin hyvä olla. TunteVa® soveltuukin mitä mainioimmin ihan kaikkeen ihmisten väliseen, arvostavaan vuorovaikutukseen.

TampereMissio on rekisteröinyt TunteVa®n vuonna 2006 ja kouluttanut vuosien aikana valtakunnallisesti ammattilaisia, omaisia ja vapaaehtoisia menetelmän käyttäjiksi. Iso osa TampereMission omasta hoivahenkilöstöstä on kouluttautunut TunteVa®-osaajiksi ja koulutukset jatkuvat edelleen. Oheisella videolla TunteVa®-hoitaja Marja Ruonela kertoo omakohtaisia kokemuksia TunteVa®-menetelmän hyödyllisyydestä omassa työssään ja arjessaan.

Johanna Risku

Kirjoittaja on koostanut TampereMission sisäisen TunteVa®-perehdytyskoulutuksen yhdessä TunteVa®-kouluttaja Riitta Halmeen kanssa

Jaa tämä sivu: