Luottamus rakentuu hyvistä kokemuksista

Kun tapaamme ennestään tuntemattoman ihmisen, luomme hänestä nopeasti ensivaikutelman. Ensivaikutelma syntyy oman historian, kokemusten ja mielikuvien perusteella. Tuntematon henkilö voi muistuttaa jo ennestään tuttua opettajaa, naapuria tai isoäitiä ja siksi liitämme häneen toisen ihmisen piirteitä.

Usein pyrimme ymmärtämään toisen ihmisen käytöstä suoraviivaisesti. Saatamme ajatella, että naurava ihminen on onnellinen tai itkevä ihminen surullinen.

Yhdessä hetkessä näkyy vain välähdys ihmisen elämästä, mutta emme tiedä mitä näkemämme taustalla todella on.

Nopeasti luodut käsitykset toisesta ihmisestä ovat usein vääriä tai ainakin puutteellisia. Totuus hänestä ja hänen elämästään avautuu ajan kuluessa, kun tutustutaan paremmin.

Yksi ihmisten välisen keskinäisen yhteyden edellytys on luottamuksen syntyminen.

Perusluottamus syntyy jo lapsena, kun lapsi saa turvaa ja hänen tarpeisiinsa ja tunteisiinsa vastataan. Lapsi saa rohkeutta lähteä kokeilemaan rajojaan, kun hän luottaa siihen, että apu on tarvittaessa lähellä. Vaikka lapsuudessa perusluottamus jäisi ohueksi, niin elämän aikaiset kokemukset voivat edistää luottamuksen syntymistä.

Se miten pystymme luottamaan toiseen, riippuu eletystä elämästä; lapsuudesta, nuoruudesta ja aikuisuudesta. Jos ihminen on haavoittunut ja kokenut tulleensa petetyksi, niin luottamuksen rakentaminen uudelleen vie aikaa.

Luottamusta ei voida pakottaa, mutta sitä voidaan vaalia. Luottamus ihmisten välillä vahvistuu, kun vietämme aikaa yhdessä ja yhteiset kokemukset lisääntyvät. Yhteisten kokemusten avulla opimme ennakoimaan toisen ihmisen käytöstä ja ymmärtämään hänen toimintaansa ja ratkaisujaan. Luottamuksen syntymisessä on tärkeää myös vastavuoroisuus, rehellisyys ja hyvää tarkoittava asenne.

Joulu on aikaa, jolloin herkistymme toisten ihmisten tarpeille. Meissä herää halu osoittaa lähimmäisille, että he ovat tärkeitä. Jos ihmisen luottamus on jossain vaiheessa elämää rikkoutunut, niin hänen voi olla vaikeaa ottaa hyvää tarkoittavaa apua vastaan.

Kerran vuodessa tapahtuva muistaminen ei riitä luottamuksen syntymiseen, vaan tarvitaan kohtaamisia pitkin vuotta ja aikaa tutustua rauhassa.

Haluaisinkin muistuttaa, että on tärkeää löytää ne ihmiset, jotka ovat menettäneet luottamuksen tulevaisuuteen. Ja antaa heille aikaa ja valaa uskoa hyvästä huomisesta.

 

Arja Anttila
Projektipäällikkö
Kaiku-hanke

 

Arja Anttilan artikkelin luottamuksesta vapaaehtoistyön työnohjauksen näkökulmasta löytyy kirjasta:

Tenhunen, T. ja S-t, Porkka (toim.) 2020. Luottamus työnohjauksessa. Sivut 11–24.

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä. MIELI Suomen Mielenterveysseura ry. Hansaprint Oy.

Jaa tämä sivu: