Kuka kuulee isää?  

MEISTÄ TULEE PERHE, MINUSTA TULEE ISÄ. ISÄKSI TULEMINEN ON VALTAVAN ISO ELÄMÄNMUUTOS, JOHON LIITTYY ISOJA MUUTOKSIA JA SUURIA TUNTEITA. TÄMÄN PÄIVÄN ISÄN ODOTETAAN OSALLISTUVAN JA OTTAVAN VASTUUTA JO HETI ODOTUSAJASTA ALKAEN. MITEN ISÄT ITSE KOKEVAT ISÄKSI TULEMISEN JA ISYYDEN ILOT JA HAASTEET? TULEEKO ISÄN ÄÄNI KUULLUKSI?

Tampereella ei ole ollut tarjolla kaikille isille avointa ryhmätoimintaa. Tämän vuoksi Kimpassa-perhetoiminta on halunnut lähteä kehittämään erityisesti isille suunnattua toimintaa ja vastata isien tarpeisiin.  

Isätoiminnan on tärkeää olla isien näköistä ja heidän tarpeistaan lähtevää toimintaa. Näin toiminta tukee parhaiten isyyttä ja vahvistaa heidän osallisuutta vauva-arjessa sekä vanhemmuudessa. Parhaimmillaan tämä lisää koko perheen hyvinvointia ja on myös askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää ja yhteiskuntaa.

Kimpassa-perhetoiminnassa ollaan nyt korvat höröllä, jotta isien ääni tulee kuulluksi. Luotto siihen, että isät haluavat olla läsnä vauvaperheen arjessa ja osallistua, on vahva. Osallistuva vanhemmuus haastaa astumaan uuteen rooliin. Aktiivisen ja osallistuvaan vanhemmuuteen voi liittyä odotuksia ja paineita sekä monia käytännön haasteita. On tärkeää, että isille on tukea ja kannustusta saatavilla. Matala osallistumisen kynnys ja ennaltaehkäisevä näkökulma tarkoittavat ennen kaikkea sitä, että tukea on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan ennen kuin huolista kasvaa ylitsepääsemättömiä vuoria. Isyyteen liittyvien kokemusten jakaminen, yhteisen tekemisen äärelle kokoontuminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen ehkäisevät yksinäisyyttä ja ongelmien kehittymistä.

Isätoiminnan kehittämisen tueksi on myös tekeillä ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa kartoitetaan tamperelaisten vauvaperheiden isien ajatuksia vanhemmuuden tukemisesta. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tietoa isätoiminnan kehittämiseksi ja ennen kaikkea tuoda isien ääni kuuluvaksi palvelujärjestelmässä, joka on perinteisesti kietoutunut vahvasti äitiyden ympärille.

Isätoiminnassa on luvassa ainakin säännöllisesti kokoontuvia vauvaperheiden isien ryhmiä, joissa toiminta ja teemat vaihtelevat ryhmäläisten toiveiden mukaan. Toiminnassa tärkeässä roolissa on yhteinen tekeminen, mahdollisuus vaihtaa ajatuksia samassa elämäntilanteessa olevien kesken sekä vanhemmuuteen liittyvien kokemusten käsittely. Mukaan voi lähteä kokemuksia jakamaan tai vastauksia hakemaan, mutta ennen kaikkea viettämään aikaa toisten isien kanssa.

Kimpassa-perhetoiminnan tiimi toivottaa kaikki vauva - ja taaperoperheiden isät rohkeasti toimintaan mukaan.


Lauri, Maarit, Minna, Petra ja Sari
Kimpassa-perhetoiminta

Jaa tämä sivu:

Uusimmat blogit

Kiinnostuitko?
Lisätietoja isätoiminnasta: 

Isätoiminnanohjaaja
Lauri Puisto 
041 731 3228
isatyo@tamperemissio.fi