Käsitöihin hurahtanut dosentti Marja-Liisa Manka:

Hyvän tekeminen saa hyvälle mielelle

Dosentti Marja-Liisa Manka on kysytty luennoitsija ja alansa huippuasiantuntija, joka on tehnyt ansiokkaan uran työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopistossa. Hän kertoo jo 14-vuotiaana kirjoittaneensa päiväkirjaansa, että hän haluaisi suuremman sydämen, jotta voisi auttaa apua tarvitsevia ihmisiä.

Manka kertoo, että kyseinen auttamisen halu on määrittänyt tavalla tai toisella kaikkea hänen tekemisiään tähän asti.

- Aina enemmän ja enemmän olen kulkenut jotakin isompaa kohti, hän toteaa. 

Työhyvinvoinnin professorina hänen keskeinen missionsa on ollut vaikuttaa esimerkiksi siihen, että ilmapiiri työpaikoilla saataisiin luotua sellaiseksi, että kenenkään ei tarvitsisi kärsiä kiusaamisesta työpaikallaan.

Työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen ja jaksamiseen

Käytännön kosketuksen työelämän moninaisiin kysymyksiin Manka sai 1990-luvulla Saarioisilla koulutuspäällikön tehtävässä.    

- Minulle kyseinen työ oli eräänlainen työhyvinvoinnin korkeakoulu. Tehtäväni oli kehittää työtä paremmaksi, jotta työntekijöiden työssä jaksaminen paranisi ja sitä kautta työurat pitenisivät.

Manka kertoo, että vastausten hakeminen ja työyhteisön kehittäminen oli todella mielenkiintoista. Myös työntekijät otettiin mukaan kehittämistyöhön.

- Heillä alkoi koko ajan vahvistua tunne siitä, että heitä kuunnellaan ja että he voivat oikeasti vaikuttaa asioihin.

Varsin pian työyhteisössä alkoikin näkyä konkreettisia tuloksia.

- Ne näkyivät sekä tuottavuudessa että radikaalisesti parantuneessä ihmisten hyvinvoinnissa, Manka kertoo.

Emeritaprofessori toteaa, että työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä on yleisesti ottaen tapahtunut paljon hyvää kehitystä.

- Mutta edelleenkin haaskataan resursseja kiusaamalla toisia, ja työ on usein edelleenkin psyykkisesti tai fyysisesti kuormittavaa.

Myös kiire työpaikoilla on hänen mukaansa lisääntynyt.

- Kiireessä ihminen ei jaksa välttämättä toimia muuten kuin ärtyneesti ja huonolla mielellä.

 

Vapaaehtoistyö ja anteliaisuus hyvän mielen tuojia

Manka toteaa, että vapaaehtoistyö ja anteliaisuus ovat hyvän mielen tuojia, ja ne yhdistyvät johonkin korkeampaan tavoitteeseen.

- Hyvän tekeminen saa pitkäkestoisesti hyvälle mielelle. Olen aiheesta parhaillaan kirjoittamassa kirjaakin, eläkepäivinäänkin aktiivisesti työskentelevä tiedenainen toteaa.  

Hän jatkaa, että hyvinvointia lisää myös tekeminen yhdessä toisten kanssa.

Intohimoisena kutojana Manka nostaa esiin käsitöiden tekemisen, joka hänen mukaansa on erityisen palkitsevaa silloin, kun sitä voi tehdä yhdessä toisten kanssa.

- Minulle käsityöt ovat keino rentoutua. Käsitöihin liittyy valtavasti iloa. Saa hyvän mielen, kun tekee jotain ja saa antaa valmiin työn jollekin. Käsitöihin, ja siihen että saa koko ajan värkätä jotakin, liittyy myös luovuus, joka on kehittävää aivoille, myös Kädentaitomessuilla käsitöiden tekemisen ihanuudesta luennoinut dosentti toteaa.

Hän sanoo myös muistelevansa lämmöllä viime joulun alla Tullintorin kauppakeskuksen ja TampereMission yhteistyössä järjestämää hyväntekeväisyyskampanjaa "Sukkia suurella sydämellä". Kampanjan tavoitteena oli saada kokoon tuhat villasukkaparia toimitettavaksi vanhusten jouluiloksi.

 - Se oli kiva tapahtuma, johon mielelläni itsekin osallistuin. Se että ihmiset tekevät yhdessä, on todella tärkeää. Juurikin tuo auttaminen ja kaikki sellainen joka vähentää yksinäisyyttä.

Manka muistuttaa tutkimuksista, joiden mukaan yksinäisyys lisää huomattavasti riskiä erilaisille sairauksille.

- Jos ihmisellä ei ole ketään kavereita, niin sairastumisen riski nousee valtavan isoksi.

Hän sanookin arvostavansa TampereMission ja muiden vastaavien tahojen toimintaa yksinäisyyden poistamiseksi.

- On todella hienoa, että meillä on erilaisia tahoja, jotka tekevät sitä ja antavat ihmisille mahdollisuuksia.

 

Teksti: Petri Vilkko

Jaa tämä sivu: