Elämä on tässä ja nyt neljän seinän sisällä

"Se on sitä, että ei pääse ulos ovesta, kun ahdistaa niin törkeesti.” Mielenterveys- ja päihdeongelmat sulkevat ihmisiä seinien sisälle jäämään syrjään kaikesta ja kaikista. Eikä työtä muutenkaan riitä kaikille. Hyvin harva, jos kukaan, jää pois koulu- tai työelämästä ilman syytä. Tarvitaan apua. Apua on tarjolla, jos jaksaa selvittää mistä. Jos jaksaa varata ajan. Jos jaksaa jonottaa. Jos jaksaa tulla paikalle. Jos jaksaa vastata lisäselvityspyyntöön. Jos jaksaa. Jos.

Aina ei jaksa ja apu jää kynnyksen taakse.

Linja 20 -hanke vastaa omalta osaltaan nuorten aikuisten syrjäytymisen haasteeseen monin eri tavoin. Ensin pitää löytää työ- ja kouluelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat jääneet neljän seinän sisään henkisesti tai konkreettisesti kynnyksen taakse.

Linja 20 tarjoaa konkreettista apua, rinnallakulkijaa nuoren aikuisen avuksi. Valmentajalla on aikaa. Aikaa miettiä rahahuolia, ihmissuhteita, asuntoasioita, arjen hallintaa, koulupolkuja ja työllistymistä. Mietitään yhdessä ratkaisu ja ollaan tarvittaessa mukana asioimassa. Voidaan miettiä myös mitä muuta arjessa voisi olla silloin, kun siinä ei syystä tai toisesta ole koulu- tai työelämää.

Koulu- tai työelämä ei ole ensimmäinen askel pois syrjästä. Arjen hallinta voi tarvita monenlaista tukea sitä ennen. Hyvinvoinnin tukemisessa tärkeää on myös kohtaaminen. Se, että ei jää yksin ja päivissä on muutakin tekemistä kuin pelaaminen tai päihteet. Linja 20 -hankkeessa luodaan Kaukajärvelle ja Annalaan kohtaamispaikkoja, joihin voi tulla matalalla kynnyksellä, vaikka laittamaan yhdessä ruokaa ja pelaamaan. Tavoitteena on saada kohtaamispaikkoihin hyvä meininki, toimintaa ja tekemistä, joka nousee nuorten aikuisten omista mielenkiinnon kohteista. Mahdollisuuksia Kaukajärvellä on puutarhapalstasta sukelluskouluun. Hyvässä porukassa vahvistetaan omia ja muiden kyvykkyyksiä ja samalla vähennetään yksinäisyyttä.

Moni luulee olevansa ongelmiensa kanssa yksin. Linja 20 luo toivoa vertaisuuden kautta. Tukea nuorelta nuorelle. Hankkeessa rakennetaan vertaismentorointimalli, jossa nuori saa toisesta nuoresta rinnallakulkijan. Vertaismentorit koulutetaan ja heitä tuetaan tehtävässään. Vertaisuudessa on voimaa ja se on yksi järjestöissä tehtävän työn vahvuuksista.

Suomessa lasketaan 18-29 -vuotiaiden ikäluokasta 5 % olevan syrjäytyneitä. Moni nuori aikuinen on saanut ja saa kuitenkin apua ja pääsee syrjästä pois. Linja 20 -hanke tekee tärkeää työtä yhteistyössä monien ammattilaisten kanssa. Hankkeessa vahvistetaan nuorten aikuisten kanssa toimivien yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden avulla. Kehittyvän yhteistyön avulla voimme vastata nuorten aikuisten haasteisiin vielä paremmin.

Hankkeena ja ammattilaisina meillä on kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet nuorten tavoittamisessa. Haluamme, että mahdollisimman moni nuori aikuinen hyötyy työstämme ja saa elämäänsä uutta suuntaa. Mutta tiedätkö, mikä on hurjaa? On laskettu, että yhden syrjäytyneen nuoren aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat keskimäärin tämän koko kolmevuotisen hankkeemme budjetin verran. Ja toisaalta yhdenkin nuoren syrjäytyminen on inhimillisesti laskettuna liikaa. Näihin yhtälöihin voimme kaikki osaltamme vaikuttaa. Mitä sinä voisit tehdä?

Laura Selin-Hannola
projektipäällikkö
Linja 20 -hanke

 

Linja 20 -hanke on syyskuussa 2020 aloittanut kolmevuotinen ESR:n ja Tampereen kaupungin rahoittama hanke, jossa osatoteuttajina ovat TampereMissio, Diakonissalaitoksen Vamos ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Jaa tämä sivu: