TampereMissio-lehti on julkaistu

Uusin TampereMissio-lehti on ilmestynyt ja luettavissa myös verkkolehtenä. 

Alla järjestöjohtaja Matti Helinin kirjoittama pääkirjoitus. 

Yhteiskunta tarvitsee luottamusta lisääviä rakenteita

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteiden ratkaisijana nähdään useimmin raha. Olemassa olevien kansantalouden ja huoltosuhteen ongelmien syvyys viestivät kuitenkin vahvasti, että vain rahalla hyvinvointiyhteiskunnan ongelmia ei voida korjata. Katse pitää siirtää rahasta ihmiseen ja haasteiden ennaltaehkäisyyn. Näin on mahdollista tuottaa taloudellisesti ja inhimillisesti parempia ja myös varmempia tuloksia.

Hyvinvointiyhteiskunta on olemassa, jos ihmiset niin haluavat. Tällöin ihmiset eivät ulkoista omaa tai muiden hyvinvointia kokonaan valtiolle, vaan ottavat sen toteutumisesta myös itse vastuuta mahdollisuuksiensa mukaan.

Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee luottamusta ylläpitäviä ja lisääviä rakenteita, joita on mahdollista luoda vahvistamalla yhteisöjä ja luomalla uusia yhteisöjä. Tällaiset yhteisöt syntyvät usein yhteisen intressin etsinnässä, dialogisen vuorovaikutuksen keinoin.

Yhteisöllinen toiminta poistaa monien sairauksien ja huono-osaisuuden taustalla olevaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa yhdessä elämisen taitoja.

Kun ihmisten vahvuuksia ja kykyjä tuetaan, heidän toimijuutensa yhteisön ja oman elämän hyväksi herää. Kun ihmisten toimijuus herää, e ottavat omaehtoisesti ja omien voimavarojensa puitteissa vastuuta itselleen tärkeistä asioista ja yhteisöistä.

Yhteiskunnan tulisikin ottaa kansalaistoiminnassa oleva potentiaali ja sen hyödyntäminen strategiansa kärkeen. Tämä voi kestävästi tapahtua vain tukemalla kansalaisyhteiskunnan kasvua, eikä se sinällään vaadi isoja budjettivaroja. Enemmänkin kyse on jo olemassa olevien resurssien kohdentamisesta sekä avoimuudesta yllättävällekin yhteistoiminnalle ja toisin ajattelemiselle. 

Yhteiskuntakehityksen kannalta keskeinen kysymys on se, miten kykenemme yhdistämään tavoitteellisesti yhteen osallistujista nouse-van vapaan kansalaistoiminnan ja julkiset hyvinvointipalvelut. Tämä palauttaisi nyt palveluista riippuvaisten ihmisten luottamuksen itseensä ja yhteiskuntaan, mikä moninkertaistaisi palvelujen vaikuttavuuden.

Yhä useammat ihmiset pääsisivät jälleen tekemään itse oman elämänsä historiaa.

Matti Helin
Kirjoittaja on TampereMission järjestöjohtaja

Jaa tämä sivu: