Petäjäkoti osallistui Ilo muistaa ja onnistua -oppaan tekoon

TampereMissio Palvelut Oy:n Petäjäkoti osallistui Pirkanmaan Muistiliiton hallinnoimaan Kokeva-hankkeeseen vuosina 2017 – 2020. Hankkeen tavoitteena oli löytää tukikeinoja edistämään keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien henkilöiden kognitiota, hyvinvointia ja elämänlaatua kotona tai palvelukodissa omaisten tai tukihenkilöiden ohjauksessa.

Hankkeen aikana kehitettiin, testattiin ja arvioitiin toimintakykyä edistäviä harjoituksia yhdessä kehittäjäkumppaneiden, mm. Petäjäkodin asukkaiden, hoitajien, omaisten ja opiskelijoiden kanssa. Harjoituksilla tuettiin muistisairaiden toimintakykyä sekä lisättiin muistisairaan ja omaisen tai tukihenkilön välisiä vuorovaikutustilanteita ja osallistumisen mahdollisuuksia.

”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että meidät valittiin mukaan Kokeva-hankkeen yhteistyökumppaniksi. Olemme saaneet paljon uusia vinkkejä virikkeiden pitämiseen ja toteuttamiseen.”, toteaa TampereMissio Palvelut Oy:n Petäjäkodin johtaja Inkeri Viskari. ”Meillä Petäjäkodissa hoitajat tekivät harjoitteita ja havainnointia mielellään ja löysivät asukkailta piileviä voimavaroja.”

”Huomasimme, että pienikin tuttu laulun – tai runonpätkä voi edesauttaa muistisairaan asukkaan vuorovaikutusta. Viriketilanteiden ei tarvitse aina olla suuria ja juhlallisia.”

Hankkeessa kehitetyt monipuoliset harjoitukset on koottu Ilo muistaa ja onnistua -oppaaseen.

”Saimme muutaman oppaan tänne Petäjäkotiin. Olemme jo aloittaneet oppaiden käytön viriketoiminnassa.”

Petäjäkoti kukitettiin 10.2.2020. Kuvassa Inkeri Viskari ja sekä Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Teija Siipola.

Kokeva-hanketta rahoitti Stea. Muita kehittäjäkumppaneita olivat Petäjäkodin lisäksi Tampereen kaupunki, Akaan kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen seudun ammattiopisto.

Jaa tämä sivu: