Läheistyytyväisyyskyselyn 2021 tulokset rohkaisevat

TampereMissio palveluiden läheistyytyväisyyskyselyn tiedonkeruu toteutettiin yhteistyössä Innolinkin kanssa helmi-maaliskuussa 2021. Kyselyn vastaajina olivat palveluyksiköiden (Koskikoti, Petäjäkoti, Rongankoti ja Peurankallio) asiakkaiden läheiset.

Kysely toteutettiin sähköisen lomakkeen ja puhelinhaastatteluiden avulla. Kyselyyn vastasi 207 läheistä ja kyselyn vastausprosentti oli 52%.

TampereMission nettosuositteluindeksi kyselyssä oli 49, joka kertoo siitä, että läheiset ovat erittäin tyytyväisiä palveluumme. Jopa 57% vastaajista olisi ollut valmis suosittelemaan palveluamme eteenpäin. ​​​​​Kokonaistyytyväisyys palveluun sai kouluarvosanan 8,4.

Kyselyn perusteella asiakkaiden läheiset ovat erittäin tyytyväisiä asiakkaan ja omaisen kohtaamiseen, henkilöstön ammattitaitoon ja asumisen turvallisuuteen. Asiakkaiden omaiset toivovat aktiivisempaa yhteydenpitoa asiakkaiden läheisiin. Viestinnän tehostamien tarve on korostunut korona-aikana, kun tapaamismahdollisuudet ovat olleet rajallisemmat.

Sanallisessa, vapaamuotoisessa palautteessa kiitettiin runsassanaisesti TampereMission ammattitaitoista, välittävää henkilöstöä, aktiivista arkea ja sitä, että oma läheinen saa asua turvallisessa ja arvostavassa ympäristössä. Sanallisessa palautteessa toivottiin aktiivisempaa yhteydenpitoa omaisiin ja läheisiin, ulkoilun lisäämistä ja panostamista siivoukseen.

Palveluidemme kehittämisen kannalta saadut arviot ja palautteet ovat meille erittäin tärkeitä. Panostamme tehokkaampaan viestintään ja kehitämme edelleen asiakkaiden arvostavaa kohtaamista mm. TunteVa®-menetelmän koulutuksin.
TunteVa®-toimintamallin sähköinen perehdytys valmistui alkuvuodesta 2021 ja tavoitteemme on, että koko henkilöstömme suorittaa perehdytyksen. Uskomme, TunteVa® parantaa myös henkilöstömme hyvinvointia antamalla ammattilaisille lisää työvälineitä tärkeään työhömme.

Kysely uusitaan ja läheistyytyväisyyden kehittymistä seurataan vuosittain, koska tärkein tavoitteemme on asiakkaan ja tämän läheisen arvostava ja lämmin kohtaaminen.

Jaa tämä sivu: