Yksilöllisiä ja laadukkaita asumispalveluja

Autettu asuminen

Rongankodin autetun asumisen yksiköissä henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden, jolloin hoito ja tuki ovat saatavilla aina, kun niitä tarvitaan. Arkipäivän toiminnot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä asukkaiden kanssa. Jokainen asukas saa asua kodissa omana itsenään osana yhteisöä. Osa asukkaista käy arkisin päivä- ja työtoiminnassa kodin ulkopuolella.

Asukkaiden ikääntyminen huomioidaan sekä toiminnassa että kodin puitteissa. Saattohoito on tarvittaessa mahdollista toteuttaa asukkaan omassa kodissa, tutussa ja turvallisessa ympäristössä.
 

Rongankoti Helmi

Helmi on aikuisten ympärivuorokautisen palveluasumisen koti Peurankalliossa. Turvallisessa ja yksilöllisessä yhteisössä asukkaat osallistuvat arjen askareisiin voimavarojensa mukaisesti. Helmessä eletään omannäköistä elämää itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

 

Yhteystiedot

Rongankoti Tapio

Koskikodissa sijaitsevassa Tapiossa asukkaat voivat elää aktiivista elämää kaupungin ydinkeskustassa. Ikääntyvien autetun asumisen lisäksi kodissa sijaitsee kuusi tuetun asumisen asukaspaikkaa. Asukkaita arvostetaan ja kannustetaan aktiiviseen, yksilölliseen elämään.
 

 

Yhteystiedot

Rongankoti Mirkku

Pienehkö ikääntyneiden koti Koivistonkylässä tarjoaa asukkailleen kokonaisvaltaista hoivaa ja hoitoa elämänkaaren loppuvaiheessa. Viihtyisä ympäristö, rauhallinen elämänrytmi ja osaava henkilöstö takaavat kodin loppuelämäksi turvallisessa yhteisössä.
 


Yhteystiedot

Ohjattu asuminen

Rongankodin ohjatussa asumisessa asukkaalla on mahdollisuus itsenäiseen elämään töineen, opiskeluineen ja harrastuksineen turvallisessa ja tuetussa kotiympäristössä. Ohjaajat ovat apuna ja tukena elämäntaitojen opettelussa ja ylläpitämisessä sekä tukevat myös monipuolista vapaa-ajanviettoa.

Rongankoti Onkiniemi

Onkiniemessä tuetaan itsenäistä, ohjattua asumista yhteisöllisesti: jokaisella asukkaalla on mahdollisuus omaan rauhaan ja yhteisiin aktiviteetteihin. Asukkailla on vastuuta omasta elämästä. Itsenäisempään elämään ja omien asioiden hoitoon ohjaa ja kannustaa monitaitoinen, motivoitunut henkilökunta.

 

Yhteystiedot

Rongankoti Koivisto

Koivistonkylässä vuonna 1978 aloittanut koti kantaa ylpeästi alkuperäisen Rongankodin perintöä. Kodin asukkaista suurin osa käy arkisin työ- ja päivätoiminnassa kodin ulkopuolella. Edelläkävijyys näkyy edelleen perinteissä, joustavassa työotteessa, osaamisessa ja asiantuntemuksessa.
 

 

Yhteystiedot

Rongankoti Puisto

Hämeenpuiston varrella eletään aktiivista ja yhteisöllistä elämää. Itsenäistymistä tuetaan ja yksinäisyyttä torjutaan kannustaen harrastuksiin, matkoille ja yhteisiin rientoihin. Iltalinja kadun toisella puolella on monelle asukkaalle tärkeä vapaa-ajan kohtaamispaikka.

 

 

Yhteystiedot

Tuettu asuminen

Rongankodin tuetun asumisen asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan tai ryhmäasunnoissa. Kotiin annettava tuki määritellään yksilöllisten tarpeiden ja vahvuuksien mukaan. Tavoitteena on tukea asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tuetun asumisen palveluihin sisältyy mahdollisuus kokeilla itsenäistä asumista asumiskokeiluasunnossa. Asumiskokeilun asiakas saa ohjausta itsenäiseen asumiseen ja sen aikana arvioidaan asumismuodon soveltuvuutta.

Tuetun asumisen tiedostot