Tavoitteellista päivätoimintaa nuorille aikuisille

Rongankoti Villan päivätoiminnan asiakkaat ovat pääosin nuoria aikuisia. Toiminnassa keskeistä on elämäntaitojen ja itseohjautuvuuden vahvistaminen mielekkään tekemisen avulla. Toimintaa toteutetaan sekä yksilöohjauksen että pienryhmätoiminnan keinoin. Villalla vallitsee yhteisöllinen ilmapiiri, jossa kaikki mahtuvat porukkaan omanlaisina itsenään - hyvässä yhteishengessä kaveria kannustaen ilmapiiri pysyy korkealla. Luontoperustaiset toimintatavat kulkevat kautta linjan toiminnan "vihreänä lankana".

Pienryhmätoimintaa ja pajatöitä

Villan toiminnassa hyödynnetään luovia menetelmiä niin monenlaisten kädentaitojen, luovan ilmaisun kuin musiikinkin muodossa. Omassa keittiössä valmistetaan päivittäin yhteistyöllä lounas koko porukalle. Sijainti mahdollistaa ulkoilun rauhallisessa, jopa maalaismaisessa lähimaastossa Ahlmanin peltojen ja Vihiojan puiston kupeessa. Virikkeellinen ja mielekäs toiminta tuo esiin kunkin vahvuuksia ja harjaannuttaa päätösten tekemisessä.

Suunnitelmallisesti kohti oman elämän unelmia

Toiminnan keskiössä ovat kunkin asiakkaan yksilölliset tavoitteet, joita kohti tietoisesti kuljetaan. Yhdessä laadittua ohjaussuunnitelmaa ja siihen kirjattuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi työtoiminnan kanssa jatkopolkujen kartoittamiseksi. Ammattitaitoisten ohjaajien ja ryhmästä saatavan vertaistuen avulla oman elämän hallinta vahvistuu.

Lisätietoja

Kati Pouttu
Vastaava ohjaaja
040 621 2781

kati.pouttu@tamperemissio.fi