138-vuotias Tampereen Kaupunkilähetys ry uudistuu: Olemme nyt TampereMissio

Vuoden 2020 alussa toteutuu suurin muutos viimeisen 110 toimintavuotemme aikana. Maailma ympärillämme muuttuu ja olemme muutoksessa mukana. Lisäämme läpinäkyvyyttä ja selkiytämme yleishyödyllisen ja liiketoimintamme eroa sidosryhmiemme toiveista. Liiketoimintamme yhtiöitetään TampereMissio Palvelut Oy:öön, joka on saanut Suomalaisen Työn Liiton yhteiskunnallisen yrityksen merkin osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Yhdistys jatkaa nimensä mukaisesti tärkeän missionsa toteuttamista tuottaen yhteiskunnallista hyvää uudella nimellä TampereMissio ry.

Muutos on meille organisaationa suuri, joten olemme käyneet arvokeskusteluita koko organisaation voimin kuluneen vuoden aikana. Vastuullisesti toimimalla vahvistamme keskinäistä luottamusta ja pidämme myös sidosryhmillemme antamamme lupaukset. Yhteiskunnallisena yrityksenä velvollisuutemme on kehittää toimintaamme  muuttuviin tarpeisiin huomioiden sen ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Toimintamme ydin on kautta historian ollut se, että pidämme huolta lähimmäisistämme ja toimimme yhdessä ihmisten kanssa. Vahva arvopohja luo jatkuvuutta ja sen turvin aiomme toimia seuraavatkin 100 vuotta.

Työelämän valinnoissa merkityksellisyys on noussut tärkeäksi tekijäksi. Meidän töissämme merkityksellisyys on kirkkaana läsnä joka päivä.

Uusituilla nettisivuilla kerromme toiminnoistamme ja palveluistamme, kaikesta siitä mihin voit osallistua. Seuraa sydäntäsi ja tule mukaan!

Tarja Eho
toiminnanjohtaja
TampereMissio ry

Tampereen Kaupunkilähetys ry perustettiin Tampereella 1907. Toiminta oli käynnistynyt jo vuonna 1881 vähävaraisten auttamisena, pyhäkoulu- ja diakoniatyönä. Tänäkin päivänä autamme yksinäisiä ihmisiä, jotka kaipaavat apua ja yhteisön tukea. Kuluneen 138 vuoden ajan olemme olleet tärkeässä roolissa tamperelaisten elämässä ja auttaneet kulloisessakin historian vaiheessa apua tarvitsevia.